Tilaa Mediakasvatusseuran koulutuksia ja työpajoja!

Mediakasvatusseuralta voit tilata erilaisia innostavia koulutuksia ja työpajoja ammattilaisten mediataitojen ja mediakasvatustyön tueksi. Koulutukset on tarkoitettu erityisesti nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille, nuorisoalan eri tehtävissä toimiville tai nuorisoalaa opiskeleville. Toteutamme koulutuksia sekä livenä että verkossa.

Koulutuksissa saat tietoa ja hyviä käytännön työkaluja, vinkkejä ja materiaaleja, kuinka käsitellä mediakasvatuksen aiheita nuorten kanssa esimerkiksi ryhmissä tai leireillä. 

Alla on esitelty esimerkkejä eri aiheista, joista tarjoamme koulutuksia.  Kestoltaan koulutus tai työpaja voi olla esimerkiksi 45-90 minuuttia tai pidempi 2-3 tuntia. Koulutukset ovat maksullisia ja hinta muodostuu aina keston ja tarpeen mukaan. Ole rohkeasti yhteydessä, räätälöimme koulutuksia tilaajan tarpeiden mukaan!

Medialukutaito ja luotettavan tiedon tunnistaminen

 • Mitä on medialukutaito? Minkälaisia taitoja se sisältää?
 • Miten tunnistaa luotettavan ja harhaanjohtavan tiedon?
 • Miten nuorten kriittisen ajattelun taitoja voidaan vahvistaa?

Tasapainoinen media-arki ja digihyvinvointi

 • Mitä on digihyvinvoinnilla ja tasapainoisella media-arjella tarkoitetaan?
 • Mitä median käytön ja hyvinvoinnin yhteydestä tiedetään tutkimuksen valossa?
 • Miten nuorten tasapainoista media-arkea voidaan tukea?

Kulttuurisensitiivinen mediakasvatus

 • Millaisia mediaympäristöt näyttäytyvät yhdenvertaisuuden näkökulmasta?
 • Kenen ääni mediassa kuuluu, kenen tarinoita kerrotaan ja kuka niitä kertoo?
 • Miten yksilön tausta ja yhteiskunnan valtarakenteet vaikuttavat median käyttämiseen, tuottamiseen ja analysoimiseen?
 • Miten tukea nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta digitaalisissa ympäristöissä?

Mediataidot ja aktiivinen kansalaisuus

 • Miten tunnistaa ja hyödyntää mediaa vaikuttamisen välineenä?
 • Millaisia mediataitoja tarvitaan nuorten digitaalisen osallisuuden vahvistamiseksi?

Kysy lisää ja tilaa koulutuksia sähköpostitse mediakasvatus@mediakasvatus.fi. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian!

Kerro viestissäsi: 

 • Mistä aiheesta toivot koulutusta / työpajaa?
 • Ketkä ovat koulutuksen kohderyhmä?
 • Kuinka pitkää koulutusta toivotte?
 • Onko koulutus etänä verkossa vai paikan päällä?
 • Kuinka monta osallistujaa odotatte?
 • Muuta tarpeellista tietoa, mihin koulutus tai työpaja liittyy.
© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi