Irti välineistä, syvemmälle sisältöihin — Mediakasvatusseura mukana Educa -messuilla 26.-27.1.

Mediakasvatusseura on mukana Pohjoismaiden suurimmassa kasvatus- ja opetusalan tapahtumassa Educassa 26.-27.1 Helsingin Messukeskuksessa kahdella ohjelmanumerolla.

Molempien ohjelmien kantava teemana on lasten ja nuorten medialukutaidon vahvistaminen konkreettisten vinkkien ja materiaalien kautta. Kokoamme yhteen joukon asiantuntijoita keskustelemaan siitä, miten tukea oppilaiden kriittistä medialukutaitoa informaatiovaikuttamisen ja disinformaation ajassa.

Alta voit lukea lisää ohjelmanumeroista ja puhujavieraista.

Perjantai 26.1.2024 klo 12-12.45

Irti välineistä, syvemmälle sisältöihin – Käytännön vinkkejä mediakasvatukseen (tila 201)

Medialukutaito on yhdistelmä tulkinnan, tuottamisen ja mediaympäristössä toimimisen taitoja. Taitoa esittää kysymyksiä, pohtia motiiveja ja tarkoitusperiä sekä suunnata kriittinen katse myös itseensä.

Tervetuloa tutustumaan Mediakasvatusseuran käytännön materiaaleihin ja harjoituksiin medialukutaidon vahvistamiseksi. Materiaalit soveltuvat erityisesti toiselle asteelle ja yläkouluun. Materiaaleja esittelevät Mediakasvatusseuran toiminnanjohtaja Christa Prusskij ja asiantuntija Jenni Nevala.

Lauantai 27.1. klo 12.30-13.15

TikTok tietolähteena – Riittääkö lasten ja nuorten kriittisyys (tila 203)

Medialukutaitoinen osaa tarkastella ympäröivää digitaalista mediakulttuuria kriittisesti, mutta fiksu median käyttäjä ymmärtää katsoa myös peiliin. Mikä neuvoksi, kun manipulaatiot, mielipidevaikuttajat ja somehaasteet jylläävät verkossa?

Mediakasvatusseuran ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton paneelissa keskustellaan, miten tukea oppilaiden kriittistä medialukutaitoa informaatiovaikuttamisen ja disinformaation ajassa.

Tutustu panelisteihin

Elina Hämäläinen väitteli syksyllä 2023 nuorten kriittisen nettilukemisen taidoista ja näiden taitojen opettamisesta. Hän työskentelee Critical-hankkeen vuorovaikutusvastaavana ja tutkijatohtorina Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa. Hankkeessa selvitetään lasten ja nuorten kriittistä lukutaitoa, sen kehittymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä kehitetään kriittistä lukutaitoa kehittäviä opetusmenetelmiä.

“Itseäni on opettajataustaisena kiinnostanut aina käytännönläheinen tutkimus, jossa tutkimusten tuloksilla on myös käytännöllistä merkitystä kuten esimerkiksi ajantasaista tietoa ja työkaluja opettajille. Critical-hankkeessa tuotammekin tutkimusperustaisia oppimateriaaleja.”

Opettaja ja somevaikuttaja Hanna Hallila (Hanna_ope, TikTok) työskentelee ruotsin ja englannin lehtorina Pasilan peruskoulussa. Työnsä kautta hän kantaa huolta sosiaalisen median ja älypuhelimien vaikutuksista nuorten kasvuun ja kehitykseen.

“Pyrin tekemään sekä luokkahuoneessa että sosiaalisten medioiden kanavieni kautta oman osani siihen, että lapset ja nuoret ymmärtäisivät somen haasteet ja toisaalta myös hyödyt, ja jotta heistä kasvaisi vastuullisia some-käyttäjiä.”

Aada Heiskanen opiskelee ensimmäistä vuotta Tampereen yhteiskoulun lukiossa. Hän on ollut mukana Yle uutisluokassa ideoimassa ja tekemässä uutisia sekä puhumassa nettikiusaamisen haasteista muun muassa uutislähetyksessä.

“Medialukutaidossa minua kiinnostaa se, miten erottaa oikea tieto väärästä. Netissä liikkuu paljon väärää tietoa ja olisi tärkeää osata erottaa mikä on totta ja mikä ei.”

Mari Vesanummi toimii Ylen mediakasvatuksen tuottajana Uutisluokassa, joka harjaannuttaa yläkouluikäisten medialukutaitoa. Nuoret tekevät itse uutisia Ylen alustoille uutiskummien eli Ylen toimittajien ohjauksessa. Vesanummi on työskennellyt Ylen uutisorganisaatiossa vuodesta 2004 ja vetänyt itsekin uutisluokkia Pirkanmaalla kädet savessa. 

“Medialukutaitoa pitää harjoitella jatkuvasti, aikuisenakin, sillä mediakenttä elää jatkuvassa murroksessa.“

Christa Prusskij työskentelee toiminnanjohtajana Mediakasvatusseurassa, jonka tavoitteena on vahvistaa erityisesti nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten valmiuksia tukea nuorten medialukutaitoa ja tasapainoista media-arkea.

“Medialukutaidossa ei ole kyse ainoastaan luotettavan tiedon tunnistamista vaan myös esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaidoista, tuottamisen taidoista sekä taidosta hyödyntää mediaa oman hyvinvoinnin ja osallisuuden tukena.”

Paula Aalto työskentelee Mannerheimin Lastensuojeluliitossa lasten ja nuorten osallisuus -tiimissä kehittämispäällikkönä. Hän on toiminut työurallaan myös mediakasvatuksen asiantuntijana ja MLL:n mediakasvatustyön kautta on yhä työssään kosketuksissa lasten, nuorten ja lapsiperheiden mediankäytön teemojen äärellä.

”Mediankäyttö vaikuttaa tänä päivänä keskeisesti lapsen kasvuun ja kehitykseen. Lapset tarvitsevat tietoa ja ymmärrystä lukea ja tulkita erilaisia mediatekstejä ja pohtia sisältöjä kriittisesti ja itsenäisesti. Meidän aikuisten tehtävä on auttaa ja tukea heitä siinä. Haastavaa on, että me aikuiset kipuilemme samojen asioiden kanssa. Kuulemme usein lapsilta, että aikuiset eivät ymmärrä tai osaa auttaa.”

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi