Monilukutaitoa vahvistamassa — selvitys ammattiin opiskelevien nuorten monilukutaidosta

Mediakasvatusseuran vuosina 2022-2023 toteuttama Monilukutaitoa vahvistamassa -hanke selvitti ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten monilukutaitoon liittyviä tietoja, taitoja ja asenteita. Hankkeen tavoitteena on lisätä tarkoituksenmukaista tukea monilukutaidon ohjaamiseen ja omaksumiseen ammattioppilaitoksissa. Keskiviikkona 13.9. julkaisemme nuorille suunnatun kyselyn tuloksia esittelevä selvityksen Monilukutaitoa vahvistamassa – selvitys ammattiin opiskelevien nuorten monilukutaidosta.

Kyselyaineisto kerättiin syksyllä 2022 kahden eri verkkokyselyn avulla ja siihen vastasi yhteensä 622 alle 29-vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea. Kyselyssä monilukutaitoa lähestyttiin medialukutaidon näkökulmasta ja keskityttiin erityisesti viiteen keskeiseen monilukutaidon osa-alueeseen:

  1. Informaatiolukutaito 
  2. Vuorovaikutus ja sosiaalinen media
  3. Kuvanlukutaito ja tuottaminen
  4. Osallistuminen
  5. Turvallisuus

Selvityksen lisäksi hankkeessa on tuotettu “työkalupakki”, joka pitää sisällään työpajamalleja, verkkotehtäviä sekä sekä viisi infograafia, jotka yhdistelevät tietoa ja keskustelunavauksia kaikista edellämainituista.

Hanke on osa Opetushallituksen Lukuliike-ohjelmaa ja on saanut sieltä rahoituksensa.

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi