Uusia verkkomateriaaleja nuorille monilukutaidon vahvistamiseen

Monilukutaitoa vahvistamassa -hankkeessa tuotetun työkalupakin nuorille suunnatut verkko-oppimateriaalit on nyt julkaistu! Pääset tutustumaan materiaaleihin täällä: Työkaluja monilukutaidon vahvistamiseen

Nämä monipuoliset verkossa tehtävät harjoitukset sopivat nuorten itsenäiseen työskentelyyn. Tehtävät on jaettu viiden eri teeman alle, joista jokainen sisältää 2 – 3 verkkotehtävää. Jokaiseen yksittäiseen tehtävään kuuluu pieni lämmittelyharjoitus sekä itsenäinen tuottamisharjoitus, joka voidaan palauttaa opettajalle/ohjaajalle sovitulla tavalla.

  1. Informaatiolukutaito
  2. Vuorovaikutus ja sosiaalinen media
  3. Kuvanlukutaito ja tuottaminen
  4. Osallistuminen ja vaikuttaminen
  5. Turvallisuus digiympäristöissä

Monilukutaitoa vahvistamassa -työkalupakki sisältää monilukutaitoa vahvistavia materiaaleja nuorille sekä heidän opettajilleen/ohjaajilleen. Tämän erityisesti ammattioppilaitoksissa opiskeleville ja ammatillisille opettajille suunnatun materiaalikokonaisuuden tarkoitus on vahvistaa nuorten monilukutaitoa, lisätä ymmärrystä monilukutaidon ja hyvinvoinnin yhteyksistä sekä tarjota ammatillisille opettajille toimivia työkaluja monilukutaitoon liittyvien teemojen käsittelyyn etenkin YTO-aineissa.

Työkalupakkiin kuuluu lisäksi työpajamalleja, jotka helpottavat opettajien/ohjaajien työtaakkaa tarjoamalla valmiita työpajaideoita ja materiaaleja monilukutaitoon liittyen.

Hankkeessa tehty selvitys nuorten monilukutaidosta sekä selvityksen pohjalta luodut infografiikat täydentävät myös myöhemmin kokonaisuutta tarjoten tietoa monilukutaidosta ja sen vahvistamisesta. 

Lisätietoja:

Mikko Hautakangas (mikko.hautakangas@mediakasvatus.fi)
Koulutussuunnittelija
Monilukutaitoa vahvistamassa -hanke