Uusia oppimateriaaleja kestävän tulevaisuuden kannalta tärkeiden mediataitojen vahvistamiseen

Mediakasvatusseura on julkaissut uuden Tutkimusmatka tulevaisuuden mediataitoihin -oppimateriaalipaketin kestävän tulevaisuuden mediataitojen vahvistamiseksi. Materiaalit tarjoavat työkaluja ja valmiita opetuksessa hyödynnettäviä sisältöjä, kuten infograafeja, tietoiskumaisia sisältöjä, pelillisiä harjoituksia ja pohdintatehtäviä.

Materiaalit on jaettu neljään osioon:

  1. Sosiaalinen kestävyys ja kriittinen medialukutaito digitaalisissa ympäristöissä
  2. Kulttuurinen kestävyys ja yhdenvertaisuus digiyhteiskunnassa
  3. Ekologinen kestävyys ja vastuullinen digiteknologian käyttö
  4. Taloudellinen kestävyys ja datatalous digiyhteiskunnassa

Kokonaisuus on suunnattu erityisesti toisen asteen ja yläkoulun opettajille, mutta se on vapaasti myös muiden kasvatus- ja opetustyötä tekevien käytössä. Materiaalit on tuotettu yhteistyössä useiden asiantuntijoiden kanssa Tutkimusmatka mediataitoihin – tämän päivän mediailmiöistä huomisen mediataitoja -hankkeessa.

Tutkimusmatka tulevaisuuden mediataitoihin