Mediakasvatusseuran strategia vuosille 2022–2025 julkaistu

Mediakasvatusseuran tammikuussa julkaistun strategian päätavoitteet ovat: 1) nuorten mediataidot vahvistuvat ja hyvinvointi lisääntyy media-arjessa, 2) Mediakasvatusseura on ajankohtaisen mediakasvatustiedon ja laadukkaiden palveluiden tuottaja ja välittäjä, 3) Mediakasvatusseuran toiminta on vaikuttavaa ja eteenpäin katsovaa sekä 4) Mediakasvatusseuran resurssit ovat kestävällä pohjalla.

Edellisen välikausistrategian pohjalta ponnistavaa nelivuotisstrategiaa on työstetty pitkin vuotta 2021 Mediakasvatusseuran hallituksen ja kentän toimijoiden kanssa. Strategiassa huomioidaan entistä vahvemmin nuorten osallisuus ja toimijuus, mediakasvatuksen saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä ympäristötietoisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen mediakasvatuksen näkökulmasta. Myös Mediakasvatusseuran arvoja on uudessa strategiassa päivitetty ja avattu.

Tutustu Mediakasvatusseuran strategiaan vuosille 2022 – 2025 suomeksi täällä.

Organisationens strategi 2022 – 2025 på svenska finns fär.