Koulutusta opettajille tulevaisuuden mediataidoista

Tutkimusmatka mediataitoihin – tämän päivän mediailmiöistä huomisen mediataitoja -hanke tarjoaa opettajille mahdollisuuden visoida yhdessä asiantuntijoiden kanssa mediakasvatuksen tulevaisuutta sekä perehtyä aikamme ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisiin mediailmöihin ja -taitoihin.

Syksyllä 2021 alkaneessa hankkeessa tuotetaan pääosin verkossa toteutettava maksuton täydennyskoulutus, joka järjestetään kevään ja kesän 2022 aikana kolme kertaa. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa yläkoulun ja toisen asteen opettajien valmiuksia tukea nuorten vastuullisten, kestävää kehitystä ja yhdenvertaisuutta edistävien mediataitojen sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.

Koulutuksen ensimmäinen koulutustoteus on 3.2.–1.4.2022. Ilmoittautuminen koulutukseen on jo auki. Paikkoja on rajallinen määrä, joten mukaan mahtuvat vain ripeimmät. Tutustu koulutuksen esittelysivulla tarkemmin koulutuksen sisältöihin.

Hankkeessa tuotetaan koulutuksen pohjalta myös itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi sekä käytännönläheisiä mediakasvatusmateriaaleja. Hanketta rahoittaa Opetushallitus (Opetustoimen- ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2021).