Nuorisotyön rahoitusta uhkaa lähes 30% leikkaus – myös mediakasvatus vaarassa

Mediakasvatusseurassa ollaan huolissaan valtion ensi vuoden budjettiesityksen vaikutuksista paitsi mediakasvatukseen, myös koko nuorisoalaan ja järjestökenttään. 

Nuorisoalan määrärahoihin esitetään lähes 30% leikkausta 54,3 miljoonasta 39,8 miljoonaan. Esitetty leikkaus kohdistuu rahapelituotoista maksettaviin määrärahoihin, joista rahoitetaan mm. nuorisoalan järjestöjen toimintaa, kuntien tekemää nuorisotyötä valtionosuuksien kautta sekä nuoriin liittyvää tutkimustoimintaa. Myös Mediakasvatusseuran yleisavustus rahoitetaan näistä varoista. 

”Määrärahojen leikkausehdotukset tuntuvat hurjilta ja lyhytnäköiseltä tässä ajassa, jossa nuorten hyvinvointia sekä medialuku- ja kansalaistaitoja pitäisi tukea eikä heikentää. Pitkäjänteinen ja laadukas toiminta vaatii vakaata rahoituspohjaa.” toteaa Mediakasvatusseuran vs. toiminnanjohtaja Christa Prusskij.

Valtiovarainministeriön budjettiesityksen vaje on kompensoitava tulevassa budjettiriihessä. Nykyinen esitys tulisi erittäin todennäköisesti kohdistumaan suoraan myös Mediakasvatusseuran toimintamahdollisuuksiin aikana, jolloin mediakasvatuksen yhteiskunnallinen merkitys on entistä tärkeämpi ja tarve mediakasvatusosaamiselle kasvaa. Mediakasvatusseura on ainoa nuorisoalan järjestö, joka edistää medialukutaitoa ja mediakasvatusta päätoimisesti, joten leikkaukset heikentäisivät koko nuorisoalan mediakasvatusvalmiuksia.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne sekä yhteiskunnan digitalisaatio asettavat yhä enemmän vaatimuksia nuorten ja koko väestön mediataidoille median roolin vahvistuessa arjen kommunikaatiossa ja asioinnissa, opiskelussa ja työskentelyssä sekä asianmukaisen tiedon etsinnässä. Tasapainoisen media-arjen tukeminen on myös merkittävä hyvinvointikysymys.

Useiden nuorisoalan järjestöjen toiminta-avustuksia on vähennetty jo ennen koronavirusepidemiaa: nyt tarvitaan ennaltaehkäisyä ja panostamista nuorten hyvinvointiin. Nuoriin kohdistuvat heikennykset ovat ristiriidassa sekä nuorisolain tavoitteiden, että OKM:n uusien kansallisten mediakasvatuslinjausten päätavoitteiden kanssa. Lisäksi leikkausuhka vaikeuttaa pitkäjänteistä toiminnan suunnittelua sekä asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan mediataitojen osalta jo valmiiksi epävarmassa tilanteessa. 

Lisää nuorisoalaan kohdistuvasta leikkausuhasta Suomen nuorisoalan kattojärjestön Allianssin kannanotossa.