Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen muodostavat Verke ja Koordinaatti

Mediakasvatuksen asema vahvistuu nuorisoalalla, kun opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt nuorisoalan osaamista ja asiantuntijuutta valtakunnallisesti kehittävistä osaamiskeskuksista vuosille 2020-2023. Uuden digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen muodostavat Helsingin kaupungin hallinnoima Verke sekä Oulun kaupungin hallinnoima Koordinaatti. Molemmat organisaatiot ovat myös Mediakasvatusseuran pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, ja lisäksi Koordinaatti on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen.

Osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää ja edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua. Osaamiskeskusten toiminnan painopisteistä on sovittu valtioneuvoston hyväksymässä valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa (VANUPO).

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukselle on määritelty  ohjelmassa neljä tavoitetta, ja niihin liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen on jaettu Verken ja Koordinaatin kesken seuraavasti koko nelivuotiskauden ajan:

  1. tavoite (Verke): Digitaalista nuorisotyötä koskevan osaamisen vahvistaminen nuorisotyön johtamisessa, suunnittelussa ja käytännön toiminnoissa
  2. tavoite (Verke): Tietoon perustuvan digitaalisen nuorisotyön kehittämisen vahvistaminen.
  3. tavoite (Verke ja Koordinaatti): Nuorisotyöntekijöiden osaamisen ja tietoisuuden vahvistaminen digitaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä.
  4. tavoite (Koordinaatti): Hallinnonalojen välisen koordinaation tukeminen nuorten somehoukuttelun ennaltaehkäisemiseksi.

Tavoitteita ja tehtäviä on täsmennetty osaamiskeskuksen ja OKM:n välisessä tavoiteohjausasiakirjassa.

Lisätietoa digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen toiminnasta ja tavoitteiden tarkemmasta toteuttamisesta Verken ja Koordinaatin tiedotteista.