Kysely 15-26-vuotiaiden digitaalisesta osallistumisessa poikkeusoloissa

Oletko itse tai toimitko 15-26-vuotiaiden nuorten parissa? Nuorten kokemuksia kartoitetaan parhaillaan ”Nuorten digitaalinen osallistuminen poikkeusolojen Suomessa”-verkkokyselyn avulla.

Yliopistoyhteistyönä toteutettavassa ALL-YOUTH-hankkeessa tutkitaan 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista.

Osana hanketta toteutetaan “Nuorten digitaalinen osallistuminen poikkeusolojen Suomessa” -tutkimus,  jossa kerätään tietoja nuorten digitaalisten teknologioiden käytöstä ja digitaalisesta osallistumisesta poikkeusolojen Suomessa verkkokyselyyn avulla. Kyselyssä kysytään myös vastaajan yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja siitä, miten osallistuja kokee omat tietotekniset taitonsa. Voit osallistua, mikäli olet täyttänyt 15 vuotta ja olet korkeintaan 26-vuotias.

Verkkokyselyn löydät tästä linkistä. 

Kerättäviä tietoja hyödynnetään tutkimusaineistoina Tampereen yliopiston väitöskirjatutkimuksessa sekä aihetta käsittelevissä julkaisuissa. ALL-YOUTH-hanke tuottaa uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan kansalaisuuteen vuorovaikutteisen hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän kehityksen ja biotalouden näkökulmista.

Lisätietoja:

Tohtorikoulutettava Iikka Pietilä, iikka.pietila@tuni.fi

www.allyouthstn.fi

Kuvituskuvassa kolme nuorta osoittaa tietokoneen näyttöä