Uusissa mediakasvatuksen linjauksissa huomioidaan laajasti eri kohderyhmät

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut 16.12.2019 uudet mediakasvatuksen kansalliset linjaukset. Asiakirja päivittää ja laajentaa aiempia, vuonna 2013 julkaistuja medialukutaidon kulttuuripoliittisia suuntaviivoja.

Mediakasvatuksen linjauksissa nimetään kolme päätavoitetta, joiden mukaan Suomessa tehdään kattavaa, laadukasta ja systemaattista mediakasvatusta. Linjauksissa esitetään useita tavoitteita tukevia toimenpiteitä. Visiona on, että Suomessa kaikkien ihmisten mahdollisuudet kehittää medialukutaitoa paranevat.

Merkittävin muutos linjauksissa liittyy niiden laajaan kohderyhmään. Uudet linjaukset kohdistuvat kaiken ikäisiin ihmisiin Suomessa nostaen myös aikuiset suurena ja tärkeänä kohderyhmänä, jolle mediakasvatusta tulisi suunnata.

Viime vuosien aikana on käynyt yhä selvemmäksi se, että ei riitä, että medialukutaidon edistämisen toimenpiteitä suunnataan ainoastaan lapsille ja nuorille. Kaikki tarvitsevat kriittistä medialukutaitoa nyky-yhteiskunnassa ja siksi meidän on oltava valmiita tukemaan kaikenlaisten kohderyhmien mediakasvatustyötä”, sanoo opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä uusien linjauksen julkaisutilaisuudessa.

Tavoitteiden ja toimepide-ehdotuksien lisäksi linjaukset pyrkivät selkeyttämään mediakasvatuksen toimijakenttää sekä kuvaamaan suomalaisen mediakasvatuksen vahvuuksia, arvoja ja periaatteita.

Linjaukset on tehty laajassa sidosryhmätyössä hyödyntäen verkkokyselyä, paikallisia mediakasvatuksen suunnittelutyöpajoja ja asiantuntijoiden haastatteluja. Tämän lisäksi on tehty katsaus mediakasvatusta käsitteleviin linjausasiakirjoihin eri hallinnonaloilla. Linjaukset ovat valmistelleet opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Medialukutaito Suomessa – Kansalliset mediakasvatuksen linjaukset