Moniäänistä mediaa ja mediakasvatusta

Syksyn 2019 aikana Tampereella Muiden mediasta meidän mediaksi -hanke on järjestänyt nuorille suunnattuja mediatyöpajoja, joiden pohjalta kehitetään monikulttuurisen mediakasvatuksen mallia. Työpajoissa on vieraillut mediamentoreita, jotka ovat kertoneet omasta elämästään, koulutuksestaan ja urastaan median parissa. Vieraat ovat edustaneet eri mediakentän osaajia tubetuksesta radio-ohjelmiin.

Mediatyöpajat on suunnattu maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisille nuorille. Työpajan alussa on tutustuttu ja keskusteltu yhdessä siitä, mitä haluttaisiin oppia ja millaisia tavoitteita työpajoille asetetaan. Työpajoja suunnitellessa ja myös niiden aikana käyttämämme kieli ja sen vaikutukset ovat puhuttaneet paljon. Pohdinnan aiheeksi on noussut esimerkiksi se, kuka on “maahanmuuttaja” tai “maahanmuuttajataustainen” ja milloin hän lakkaa olemasta sellainen? Entä miten media käyttää sanojen kautta määrittelyvaltaa?

Tampereella Kumppanuustalo Arttelissa järjestetyssä ensimmäisessä pilottityöpajassa mediamentorina toimi tubettajana ja räppärinä tunnettu Hassan Maikal, joka puhui elämästään, työstään ja taiteestaan. Hassan kertoi käsittelevänsä Youtube-videoillaan ja musiikissaan omaa taustaansa ja identiteettiään, mutta myös monia muita aiheita.

Kysyttäessä millaista mediakasvatusta maahanmuuttajataustaiset nuoret tarvitsevat Maikal esittää vastakysymyksen: Miten se eroaa siitä, mitä muut Suomessa asuvat nuoret tarvitsevat? Ei välttämättä eroakaan, sillä kaikki tarvitsevat ymmärrystä mediasta nyky-yhteiskunnassa. Tiedon tarjoaminen suomalaisesta mediasta ja sosiaalisesta mediasta voi kuitenkin auttaa muualta muuttaneita ihmisiä suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa. Sosiaalinen media yhdistää maailmanlaajuisesti ihmisiä ja sitä kautta voi oppia esimerkiksi kieltä sekä saada tietoa siitä, mitä Suomessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuu.

”Mediataidot ovat auttaneet itseäni maahanmuuttajataustaisena nuorena siinä, että saan ääneni kuulumaan. Olen päässyt vaikuttamaan isosti muiden mielipiteisiin ja avannut esimerkiksi sitä, miltä tuntuu asua kahden kulttuurin välissä. Sosiaalisella medialla voi tehdä tällaistakin! Ilman sosiaalisen median taitoja ja kriittisyyttä voi helposti jäädä yhteiskunnasta sivuun. Siksi sosiaalisen median taidot ovat minusta tärkeitä.” Maikal pohtii.

Marraskuussa järjestetyssä toisessa työpajassa mentorina vieraili Warda Ahmed, joka kertoi miten hänestä on tullut sarjakuvataiteilija. Ahmed kertoi, miten sarjakuva on monipuolinen media, jota voi käyttää esimerkiksi yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Keskustelun lisäksi työpajan osallistujat harjoittelivat Ahmedin opastuksella henkilöhahmojen piirtämistä ja tekivät oman minisarjakuvan. Vuoden viimeisen, joulukuussa järjestettävän pilottityöpajan aiheena on ääni (podcast ja radio), josta tulee kertomaan Yagmur Özberkan. Özberkan tekee yhdessä Susani Mahaduran kanssa Ylelle omaa radio-ohjelmaa.

Ennen työpajaa Özberkan kertoi, miksi hänen mielestään on tärkeää kiinnittää huomiota median monimuotoisuuteen niin sen käyttäjien kuin tekijöiden näkökulmasta:

“Meidän tieto tulee mediasta, kaikki uutiset ja ajankohtaiset asiat. Koen, että se koskettaa meitä kaikkia täällä Suomessa asuvia ihmisiä. Media-alan ammattilaisena katson, että on tärkeää tuottaa mediaa, joka on oikeasti kaikille. Että kaikki saavat siitä jotain irti, sillä jokainen meistä on osa tätä yhteiskuntaa.

Nuorena tyttönä etsin mediamaailmasta itseni näköisiä ihmisiä, mutta niitä ei ollut. Tänä päivänä media menee koko ajan monimuotoisemmaksi ja moniäänisemmäksi. Kaikkien on hyvä tutustua siihen, mitä on Suomen media ja miltä se näyttää.”

Muiden mediasta meidän mediaksi -hankkeen työpajat jatkuvat Tampereella keväällä 2020. Mediatyöpajojen kautta jatketaan selvitystyötä siitä, millainen mediakasvatus tukee parhaiten maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisten nuorten oman äänen kehittämistä ja voimistamista.

Muiden mediasta meidän mediaksi -hanke on Mediakasvatusseuran ja Pakolaisnuorten tuki ry:n huhtikuussa 2019 alkanut hanke, jota rahoittaa STEA.