Kevään 2020 Digivoimaa-koulutusten ilmoittautuminen käynnissä

Nuoriso- ja ohjausalan ammattilaisten maksuton Digivoimaa-koulutus (3op) järjestetään toista kertaa 13.1.–19.4.2020. Ilmoittautuminen Järvenpäässä, Oulussa sekä kokonaan verkossa järjestettäviin koulutuksiin on auki ja jatkuu 16.12.2019 asti tai niin kauan kuin paikkoja riittää.

Digivoimaa-koulutus kehittää osallistujien mediakasvatus- ja digihyvinvointiosaamista. Se tarjoaa uutta tietoa, konkreettisia välineitä sekä mahdollisuuksia moniammatilliselle yhteistyölle ja osaamisen jakamiselle. Koulutus koostuu kolmesta 1 opintopisteen verkkokurssista, joiden aikana opiskellaan itsenäisesti ja toisten kanssa vuorovaikuttaen. Jokaisen verkkokurssin aikana osallistutaan myös webinaariin ja työpajaan oman koulutustoteutuksen mukaisesti.

Koulutus on osa valtakunnallista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamaa (ESR) hanketta Digivoimaa – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta. Hanke ehkäisee 15–29-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä vahvistamalla heidän digihyvinvointitaitojaan.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset osoitteessa: mediakasvatus.fi/digivoimaa

Osallistujien palautetta vuoden 2019 Digivoimaa-koulutuksesta:

“On ollut tosi antoisaa perehtyä mediakasvatukseen. Tämä on ollut erilaista kuin aiemmat digiopintoni ja olen siksikin liekeissä. Kaikki opittu tukee toistaan.”

“Paljon uutta tietoa, paljon hyvää käyttökelpoista matskua.”