Selvitys: mediakasvatuksen ja medialukutaidon merkitys kasvanut perusopetuksessa

Sanomalehtien Liitto on kartoittanut yhdessä Kuulas Helsingin kanssa perusopetuksen aineen- ja luokanopettajien näkemyksiä mediakasvatuksesta uuden opetussuunnitelman aikana. Mediakasvatus perusopetuksessa -selvitys toteutettiin huhti–toukokuussa 2019 ja siihen vastasi 447 perusopetuksen aineen- ja luokanopettajaa. Lisäksi selvityksessä tehtiin 8 kpl laadullisia haastatteluja.

Mediakasvatus koettiin kautta linjan tärkeäksi. Yli 60 prosenttia vastanneista koki myös, että mediakasvatuksen merkitys ja tarve on kasvanut. Kyselyssä opettajien piti valita yksi mediakasvatuksen osa-alue, jota he pitivät tärkeimpänä. Kriittisen medialukutaidon ja lähdekritiikin merkitys korostui vastauksissa. Vastaajien mukaan se on myös alue, johon liittyvissä taidoissa oppilaat tarvitsevat erityisesti tukea.

Mediakasvatuksen eri osa-alueiden näkökulmasta olisi ollut kiinnostavaa, jos vastaajat olisivat voineet valita useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon. Tällöin mediakasvatuksen eri osa-alueiden välille olisi saatu mahdollisesti enemmän hajontaa. Muita kyselyyn valittuja osa-alueita olivat mm. ymmärrys median toiminnasta, mainonnan lukutaito, datanhallinta ja tietoturva ja pelaamiseen liittyvät taidot.

Yli 40 prosentilla kyselyyn vastanneista opettajista mediakasvatuksen määrä on uuden opetussuunnitelman myötä lisääntynyt eikä yhdelläkään sen määrä ole vähentynyt. Mediaan, mediasisältöihin ja mediataitoihin liittyviä aiheita käsittelee opetuksessaan vähintään viikoittain miltei 70 prosenttia vastanneista. Opettajat kaipaavat kuitenkin omaan työhönsä mediakasvattajina lisää tukea ja työkaluja.

Selvityksen tilannut Sanomalehtien Liitto on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen.

Lisätietoja

Hanna Romppainen, mediakasvatusasiantuntija, Sanomalehtien Liitto
hanna.romppainen@sanomalehdet.fi, puh. 0443787184

www.sanomalehtiopetuksessa.fi

Terhi Hyvönen, tutkimuspäällikkö, Kuulas Helsinki
terhi.hyvonen@kuulas.fi, puh. 050 413 4797