Uusi hanke: Mediakasvatusta monikulttuuriseen nuorisotyöhön

Mediakasvatusseura ja Pakolaisnuorten tuki ry. ovat käynnistäneet uuden hankkeen, Muiden mediasta meidän mediaksi (MeMe). Hankkeessa toteutetaan mediataitoihin keskittyvä työpajakokonaisuus maahanmuuttajataustaisille nuorille. Työpajoista saatujen kokemusten perusteella hankkeessa luodaan työskentelymalli ja opas monikulttuuriseen mediakasvatukseen.

Muiden mediasta meidän mediaksi-hankkeen hankekoordinaattorina työskentelee Juho Narsakka (sosionomi, amk), joka aloitti työnsä Mediakasvatusseurassa huhtikuun lopussa.

Juho on aiemmin työskennellyt pakolaisnuorten parissa sekä vapaana toimittajana. Vapaa-ajallaan hän on tehnyt runsaasti vapaaehtoistöitä erilaisissa kansalaisjärjestöissä ja ruohonjuuritason poliittisissa kampanjoissa, ja hän kirjoittaa myös mielellään yhteiskunnallisista aiheista eri julkaisuihin. Lisäksi Juho käy mielellään kaikenlaisissa kulttuuririennoissa.

Juho Narsakka (C) Mediakasvatusseura

“Olen innoissani siitä, miten mediakasvatus ja monikulttuurisuustyö sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus yhdistyvät tässä hankkeessa. Minulle on tärkeää edistää eettistä, arvojeni mukaista toimintaa”, Juho kertoo.

Lisäksi hankkeessa työskentelee Khalid Imran, joka toimii Pakolaisnuorten tuki ry:n mediakasvatuksen kehittäjänä. Khalidilla on vahva tausta taidekasvatuksessa. Pakolaisnuorten tuki ry. on monikulttuurista nuorisotyötä tekevä kansalaisjärjestö, jonka toimipaikkana on Tampere. Hankkeessa toimintaa pilotoidaan sekä Tampereella että Helsingissä.

Mediakasvatusseuralle hanke on ensimmäinen monikulttuuriseen nuorisotyöhön suuntautuva kehittämishanke.