Mediakasvatus osana uutta hallitusohjelmaa

Uusi hallitusohjelma on julkistettu. Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta on luettavissa Valtioneuvoston verkkosivuilla.

Hallitusohjelmassa on nostettu esiin myös esimerkiksi medialukutaitoon, valheellisen tiedon leviämiseen ja digitalisaation vaikutuksiin liittyviä asioita.

Ohjelman mukaan vastuullisen median toimintaedellytyksiä tuetaan ”erityisesti nuorten suosimien digitaalisilla alustoilla toimivien medioiden osalta”. Medialukutaitoa edistetään opettajankoulutuksessa, kouluissa ja nuorisotyössä. Tällä pyritään ehkäisemään mm. väärän tiedon ja valeuutisoinnin leviämistä.

Lisäksi ”vahvistetaan tukipalveluita, joilla edistetään ikäihmisten kykyä käyttää sähköisiä palveluja sekä autetaan lapsia suojautumaan ja käsittelemään verkossa kohtaamiaan ongelmia.” Myös lapsi- ja nuorisopolitiikkaan ja nuorten osallisuuteen on kiinitetty huomiota ohjelmassa.