Aikakausmedia: Tutkimus 7-15-vuotiaiden mediankäytöstä

Aikakausmedia selvitti Lasten ja nuorten mediapäivä -tutkimuksessa yhdessä Inspiransin ja Taloustutkimuksen kanssa 7–15-vuotiaiden mediankäyttötottumuksia ja heitä kiinnostavia sisältöjä.  Lisäksi kysyttiin mm. perheiden mediakasvatuksesta sekä vanhempien asennoitumisesta lasten ja nuorten mediankäyttöön. Tutkimuksessa oli kaksi osaa: kvalitatiiviset haastattelut lasten ja nuorten parissa sekä kvantitatiivinen kyselytutkimus verkossa.

Selvityksen mukaan Youtube on lasten ja nuorten suosikki kaikissa ikäryhmissä, ja mediaa käytetään ennen kaikkea viihtymiseen sekä yhteydenpitoon. Puhelin on lasten ja nuorten tärkein mediaväline. Median käytössä tapahtuu kuitenkin muutoksia iän myötä: niin käytetyt sovellukset kuin median käytön tyyli muuttuvat yksittäisistä peli- ja mediahetkistä jatkuvaksi somevirraksi.

Lue lisää tutkimuksesta Aikakausmedian sivuilta.