Mediakasvatusseuran vuosiavustus 162 000 euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Mediakasvatusseuralle nuorisoalan palvelujärjestönä 162 000 euron suuruisen yleisavustuksen vuodelle 2019. Summa on saman suuruinen kuin edellisenä toimintavuonna.

Veikkausvaroista myönnettävää avustusta sai tänä vuonna 96 järjestöä. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät nuorisoalan järjestöjen avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään nuorisolakiin ja valtioneuvoston asetukseen perustuen. Nuorisolain mukaan valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon järjestön taloudenhoito sekä järjestön toiminnan valtakunnallisuus, laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Avustettavan toiminnan on oltava yleishyödyllistä.

Lisätietoja avustuspäätöksistä opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.