Ilmoittaudu maksuttomaan nuoriso- ja ohjausalan Digivoimaa-koulutukseen

Nuoriso- ja ohjausalan ammattilaisille suunnatut, maksuttomat Digivoimaa-koulutukset käynnistyvät huhtikuussa 2019. Ilmoittautuminen Jyväskylässä, Mikkelissä sekä kokonaan verkossa järjestettäviin koulutuksiin on auki ja jatkuu 14.4. asti. Ensimmäinen koulutusosio (1 op.) toteutetaan 23.4.–26.5.2019.

Digivoimaa-koulutus kehittää osallistujien mediakasvatus- ja digihyvinvointiosaamista. Koulutus koostuu kolmesta 1 opintopisteen verkkokurssista, joiden aikana opiskellaan itsenäisesti ja toisten kanssa vuorovaikuttaen. Jokaisen verkkokurssin aikana osallistutaan myös webinaariin ja työpajaan. Koulutus tarjoaa osallistujille konkreettisia välineitä nuorten parissa työskentelyn tueksi sekä mahdollistaa moniammatillista yhteistyötä ja osaamisen jakamista.

Koulutus on osa valtakunnallista Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa hanketta Digivoimaa – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta (2019–2020). Hanke ehkäisee 15–29-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä vahvistamalla heidän digihyvinvointitaitojaan. Toiminta kohdistuu erityisesti erityisopiskelijoihin, työpajatoimintaan osallistuviin nuoriin, NEET-nuoriin sekä maahanmuuttajataustaisiin nuoriin.

Hankkeen aikana kehitetään nuorten parissa toimivien ammattilaisten mediakasvatus- ja digihyvinvointiosaamista, vahvistetaan nuorten vertaisohjaajuutta digihyvinvointia lisäävänä toimintatapana sekä kehitetään yhdessä nuorten kanssa käytännössä toimivia digihyvinvointivalmennuksen toimintamalleja.

Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautumiset osoitteessa:

mediakasvatus.fi/digivoimaa