Mediataitoviikkoa vietetään 4.-10.2.2019

Vuoden 2019 Mediataitoviikko järjestetään 4.-10.2.2019. Mediataitoviikko on mediakasvatuksen teemaviikko, jonka tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen.

Viikon aikana kouluissa, kirjastoissa, päiväkodeissa, nuorisotaloissa, kerhoissa ja harrasteryhmissä käsitellään erilaisiin median ilmiöihin liittyviä aiheita ja kysymyksiä yhdessä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI, ja sitä on mukana järjestämässä useita kumppaniorganisaatioita.

Mediakasvatusseura julkaisee Mediataitoviikolla yläkouluikäisille suunnatun, kuuden oppitunnin mittaisen tuntisuunnitelmakokonaisuuden kriittisen medialukutaidon ja mediavaikuttamisen opetukseen. Miten meihin vaikutetaan? -materiaalin harjoitusten avulla opitaan tunnistamaan ja analysoimaan mediavaikuttamisen muotoja, tekniikoita ja ajankohtaisia ilmiöitä, kuten tubettamista ja vaikuttajamarkkinointia sekä vihapuhetta ja populismia.

Tutustu muihin vuoden 2019 Mediataitoviikon tapahtumiin, kampanjoihin ja materiaaleihin Mediataitokoulun sivustolla.