Ikäihmisten mediakasvatus vahvistuu Lapin yliopistossa

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Mediapedagogiikkakeskuksessa on aloitettu uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita ikäihmisten mediakasvatuksen edistämiseen. Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskus on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen.

IkäIhme –hankkeessa tuotetaan ja pilotoidaan tutkimusperustaisesti, osana OKM:n Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaa, ikäihmisten mediakasvatuksen avoin digitaalinen opintokokonaisuus.

Suomen Akatemian kansallisesti rahoittamassa kansainvälisessä HARVEST -hankkeessa tutkitaan maaseudun ikäihmisten arkea digitalisoituvien sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön/käyttämättömyyden sekä palveluiden käytön oppimisen näkökulmista.

Hankkeita johtaa Mediakasvatusseuran puheenjohtaja Päivi Rasi.

Lisäksi Mediakasvatusseura ja Mediapedagogiikkakeskus ovat yhteistyökumppaneina Eläkeliitto ry:n vetämässä STEA-avusteisessa Netikäs –hankkeessa, jonka tavoitteena on ikäihmisten digitaalisen mediasivistyksen vahvistaminen esimerkiksi medialukutaitopiirien ja itseopiskeluaineistojen avulla.

Lisätietoja:

Päivi Rasi, apulaisprofessori, IkäIhme- ja HARVEST-hankkeiden johtaja
paivi.rasi@ulapland.fi
040 4844 240