Fight Disinformation with Media Literacy!

Mediakasvatusseura on mukana opetus- ja kasvatusalalle suunnatussa Fight Disinformation with Media Literacy-seminaarissa Brysselissä 13.11.12018. Seminaarissa tartutaan mediavaikuttamiseen ja disinformaatioon liittyviin kysymyksiin toiminnallisten työpajojen sekä erilaisten puheenvuorojen kautta. Mediakasvatusseuran toiminnanjohtaja Sonja Hernesniemi puhuu tilaisuudessa digitaalisesta hyvinvoinnista mediakasvatuksen uutena osa-alueena. Lisäksi Suomesta ovat puhumassa Mikko Salo ja Kari Kivinen, jotka esittelevät Faktabaarin toimintaa erityisesti koulukontekstissa.

Seminaari on osa kansainvälistä Mind Over Media EU-hanketta, jossa Mediakasvatusseura on osatoteuttajana. Hanketta rahoittaa Euroopan komissio.