Nuorisotyön viikkoa vietetään 8.-14.10.2018

Nuorisotyön viikolla 8.-14.10. nostetaan esille nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi. Tänä vuonna tapetilla on erityisesti perusnuorisotyön positiivisiset ja ennaltaehkäisevät vaikutukset, syrjäytymisen ehkäisy sekä nuorisotyön erilaisiset työmuodot. Nuorisotyön viikkoa koordinoi Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi.

Mediakasvatusseuran toiminnan pääkohderyhmä ovat lasten ja nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Nuorisotyön viikolla haluammekin nostaa esiin Mediakasvatusseuran visiota: että jokaisella kasvatusammattilaisella, jonka nuori kohtaa kasvupolkunsa aikana, olisi valmiudet tukea nuorta media-arjessa:

Mediakasvatusseuran työtä ohjaa visio, että pystymme tulevaisuudessa tukemaan tämän maan ammattikasvattajia siten, että jokainen lapsi ja nuori saisi media-arjen haasteisiin ja mahdollisuuksiin tuekseen aikuisen, jolla on vähintään perustason tietämys mediasta, sen roolista yhteiskunnassa ja yksilön elämässä sekä ennen kaikkia avoin ja oppiva asenne lasten ja nuorten mediaympäristöä kohtaan. Hän pystyy kasvattajuudestaan ja aikuisuudestaan käsin tukemaan lapsia ja nuoria myös sellaisten teknologisten ja sosiaalisten ilmiöiden parissa, jotka eivät kuulu hänen omaan kokemusmaailmaansa ja ymmärtää, että vaikka uusi sukupolvi vaikuttaisi teknologian käyttötaidoiltaan ylivertaiselta, lapset ja nuoret tarvitsevat yhä – kuten aina ennenkin – aikuisen tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä kriittisten lukutaidon kehittymiseen, hyvinvointia tukevaan mediankäyttöön, yhteiskunnallisten rakenteiden hahmottamiseen sekä identiteetin rakentamiseen.

Lisätietoja:

Löydät kaikki Nuorisotyön viikolle ilmoitetut tapahtumat täältä >>