Selvitys: Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja siihen liittyvä kiusaaminen verkossa

Pelastakaa Lapset ry:n julkaisemassa selvityksessä kartoitettiin 12-17-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemaa seksuaalista häirintää ja siihen liittyvää kiusaamista digitaalisessa mediassa. Selvitys pohjautuu Pelastakaa Lapset ry:n kyselyyn, johon vastasi yhteensä 3210 yläkoululaista ja lukiolaista.

Selvityksen mukaan seksuaalinen häirintä digitaalisessa mediassa on 12-17 vuotiaiden lasten ja nuorten kokemusten perusteella varsin yleistä. Lapset ja nuoret kertovat nähneensä toisiin lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää ja siihen liittyvää kiusaamista digitaalisessa mediassa. Häirintä kohdistuu enemmän tyttöihin kuin poikiin. Lapset ja nuoret mieltävät seksuaalisen häirinnän ja siihen liittyvän kiusaamisen olevan yleisimmin vitsailua, mutta tekoja pidetään loukkaavina. Lapset ja nuoret tietävät, ettei alastonkuvia saa jakaa eteenpäin digitaalisessa mediassa. Tästä huolimatta noin kolmannes oli saanut ikätovereiltaan puhelimeensa jonkun alastonkuvia tai videoita tai nähnyt ryhmäkeskusteluissa seksuaalissävytteisen kuvamateriaalin jakamista.

Lapset ja nuoret osaavat pääsääntöisesti toimia kohdatessaan seksuaalista häirintää ja siihen liittyvää kiusaamista digitaalisessa mediassa. Toisaalta merkittävä osa lapsista ja nuorista ei tiedä miten toimia tilanteessa. Lasten ja nuorten yleisin tapa toimia seksuaalista häirintää kokiessa on blokata tekijä ja kertoa tapahtuneesta kaverille. Häpeän tunne on keskeisin syy sille, etteivät lapset ja nuoret kerro seksuaalisesta häirinnästä aikuiselle. Toinen lasten ja nuorten vastauksista ilmenevä aikuiselle kertomisen este on mahdollinen digitaalisen median käyttörajoitus.

Tutustu Pelastakaa Lapset ry:n selvitykseen kokonaisuudessaan täällä.