Valtioneuvoston periaatepäätös mediapoliittisesta ohjelmasta

Ohjelma on osa digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön kärkihanketta. Valtioneuvoston mediapoliittisen ohjelman toimenpiteillä tuetaan vastuullista mediaa, vastustetaan disinformaation leviämistä, kehitetään saavutettavuutta ja lisätään yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja sidosryhmien osallistumista mediapolitiikan valmisteluun. Teknologinen kehitys ja monimutkaistuva informaatioympäristö nostavat mediakasvatuksen ja medialukutaidon vahvistamisen keskeiseen asemaan. Mediakasvatusta tulee myös suunnata uusille kohderyhmille. Periaatepäätöksen ja siinä esitettyjen toimenpiteiden aikajänne on vuoteen 2023 saakka.