Suositukset lapsen digitaalisista oikeuksista

Euroopan neuvosto on julkaissut suositukset lapsen oikeuksista digitaalisissa ympäristöissä. Suositusten mukaan alle 18-vuotiaille on turvattava mm. vapaus ilmaista itseään sekä mahdollisuus harjoitella digitaalisia taitoja. Myös laitteiden, yhteyksien ja lapsille tarkoitettujen sisältöjen saavutettavuuteen on kiinnitettävä huomiota.