TYÖPAJA 5: TURVALLISUUS DIGIYMPÄRISTÖISSÄ

Digiturvataidot kuntoon!

Tietoa työpajan vetäjälle:

Tämä työpajamateriaali sisältää ohjeet lämmittelyharjoitukseen sekä 3 – 4 tehtävään, joissa työskennellään pääsääntöisesti pienryhmissä tai pareittain. Jotkut tehtävistä soveltuvat myös yksin työskentelyyn. Materiaalista löytyy myös jäähdyttelyosio, joka on muistion muotoon laadittu kiteytys työpajan keskeisimmistä opeista ja asioista, joita työpajasta tulisi jäädä mieleen. Työpajan vetäjä voi hyödyntää tätä lopuksi, kun on aika vetää yhteen työpajan kokonaisantia ja kerrata opittua.

Työpajan rakenne voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

 • Lämmittely (15 min)
 • 2 – 3 tehtävää (2 – 3 x 45 min)
 • Jäähdyttely (15 min)

Työpajan vetäjä voi palastella tehtäviä ja poimia niistä käyttöönsä sopivimmat juuri omalle ryhmälleen.

Materiaalista löytyvillä lisätehtävillä voidaan korvata jokin yksittäinen tehtävä tai täydentää työpajaa. Materiaalin loppuun on myös kerätty muutamia hyödyllisiä linkkejä, joista työpajan vetäjä voi hakea halutessaan lisää tietoa ja tukea.

Tehtävien yksityiskohtaiset ohjeet aukeavat, kun painat + Avaa tehtävän ohjeet -linkkiä. Voit myös ladata työpajan ohjeet PDF-tiedostona itsellesi alla olevasta linkistä.

Lataa työpajan ohjeet (PDF-tiedosto)

Alustus:

Digitaalisissa ympäristöissä on mahdollista törmätä monenlaisiin uhkaaviin ja hankaliin tilanteisiin. Tällaisten yllättävien ja ikävien (digi)tilanteiden varalta on hyvä tietää jo ennakkoon, kuinka tilanteissa tulisi toimia. Lisäksi muutamilla yksinkertaisilla keinoilla ja varotoimilla kuka tahansa voi suojella omaa yksityisyyttään sekä minimoida riskejä, jottei joutuisi keskelle (digi)hankaluuksia.

Tässä työpajassa pyritään vahvistamaan nuorten taitoja liikkua ja toimia turvallisesti nykypäivän digitaalisissa ympäristöissä.

Lämmittely

Ovatko digiturva-asiat hallussa? Pieni digiturvavisailu

Lämmitellään yhdessä leikkimielisen visailun avulla.

 1. Opettaja/ohjaaja lausuu väitteen kerrallaan ääneen nuorille ja kertoo, kuinka monta pistettä (tai miinuspistettä) väitteen kanssa samaa mieltä oleminen tuottaa.

  Lopuksi nuoret saavat laskea saamansa pisteet. Voittaja saa mainetta ja kunniaa!

Väitteet:

 • Olen vaihtanut salasanani menneen puolen vuoden aikana. (+1 piste)
 • Olen joskus kertonut salasanani jollekin. (-1 piste)
 • Olen joskus selannut tai vilkaissut jonkun palvelun käyttöehtoja. (+1 piste)
 • En käytä samaa salasanaa monessa eri paikassa. (+1 piste)
 • En ole julkaissut kavereista kuvia tai videoita ilman heidän lupaansa. (+2 pistettä)
 • Poistan aina silloin tällöin puhelimesta tarpeettomia yhteystietoja. (+1 piste)
 • Poistan aina silloin tällöin puhelimesta sovelluksia, joita en käytä. (+1 piste)
 • Tiedän, miten säätää puhelimeni yksityisyysasetuksia, esimerkiksi sitä, mille sovelluksille annan oikeuden seurata sijaintiani tai tarkastella puhelimessani olevia yhteystietoja. (+2 pistettä)
 • Olen kertonut somessa joskus julkisesti (tai antanut tuntemattomalle) henkilökohtaisia tietojani, kuten osoiteeni, puhelinnumeroni ja/tai sähköpostiosoitteeni. (- 2 pistettä)
 • Opettaja/ohjaaja voi keksiä itse lisää!

Työpajatehtävät

1. Ennakointi ehkäisee ikävyyksiä

Ennakoinnilla voidaan ehkäistä monia erilaisia ikäviä tapahtumia digiympäristöissä. Tässä tehtävässä yritetään löytää oikeat lauseet erilaisille termeille, jotka liittyvät ennakointiin ja digiturvallisuuteen.

Materiaalit: Printatut digiturvakortit (linkki alla) sekä sakset (lisäksi esimerkiksi klemmareita, joilla liittää oikeat korttiparit yhteen). Harjoitus voidaan tehdä myös digitaalisesti.

Digiturvakortit

 1. Opettaja/ohjaaja jakaa nuoret pienyhmiin tai pareihin. Jokainen pienryhmä/pari saa printatut digiturvakortit. Kortit leikataan paperista. Tämän jälkeen on tarkoitus yhdistää oikea termi ja siihen sopiva lause.
 2. Opettaja/ohjaaja käy tarkistamassa parien/ryhmien vastaukset.
 3. Käydään vielä yhdessä läpi oikeat vastaukset (alla). Tämän jälkeen opettaja/ohjaaja vetää lankoja yhteen ja johdattelee keskusteluun:
  – Olivatko asiat kaikille tuttuja?
  – Saitteko vinkkejä, miten omaa digiturvallisuutta voisi parantaa?

Oikeat vastaukset:

Turvallinen salasana
Älä käytä samaa salasanaa monessa paikassa.

Monivaiheinen tunnistus
Kuittaat kirjautumisen myös puhelimella.

Erilliset käyttäjätunnukset
Älä kirjaudu muihin palveluihin sometunnuksilla.

Tietomurto
Joku pääsee käsiksi suojattuihin tietoihin.

Virallinen sovelluskauppa
Paikka, josta voi ostaa turvallisesti sovelluksia.

Liitetiedostot tuntemattomilta
Ei saa avata!

Tietoturvapäivitykset
Kannattaa päivittää aina kun mahdollista!

Digisiivouspäivä
Poista turhat kontaktit ja sovellukset.

Sijaintitiedot
Pidä pois päältä aina kun et tarvitse.

Yksityisyysasetukset
Voit päättää, mitä jaat julkisesti ja mitä vain läheisillesi.

Ruutukaappaukset
Kaiken voi kuvata ruudulta. Ole tarkkana mitä kirjoitat ja jaat.

Digijalanjälki
Kerätystä ja antamastasi datastasi verkkoon jäävä “jälki”.

Tukea tehtävän purkuun ja käsitteiden avaamiseen seuraavissa materiaaleissa:
Infograafi: Digitaalinen jalanjälki
Tutkimusmatka reilumpaan datatalouteen
Nuoren digiturvataidot

2. Kaikille turvallinen netti

Jokainen meistä voi omilla teoillaan ja toimillaan vaikuttaa vallitsevaan nettikulttuuriin. Kiinnittämällä huomiota omaan viestintätyyliin ja toimintaan voi jokainen meistä olla mukana rakentamassa verkosta parempaa ja turvallisempaa ympäristöä sekä itselle että muille! On tärkeä muistaa, että meistä jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja loukkaamattomuuteen – myös digitaalisissa ympäristöissä. Tässä harjoituksessa perehdytään turvalliseen verkkokulttuuriin.

Huom! Tähän tehtävään on hyvä varata hieman enemmän aikaa kuin 45 min. On tärkeää, että nuoret ehtivät tutustua ja perehtyä taustamateriaaleihin sekä tutustua myös toistensa töihin.

Materiaalit: Taustamateriaalit (Digiturvataulut ja Nuoren digiturvataidot, linkit alla) ja postereiden/julisteiden askarteluun ja tekoon tarvittavat välineet. Posterit/julisteet voidaan tehdä myös digitaalisesti, jolloin työskentelyyn tarvitaan tietokoneita.

Digiturvataulut
Nuoren digiturvataidot

 1. Opettaja/ohjaaja jakaa opiskelijat pieniin ryhmiin tai pareihin. Tehtävän voi tehdä myös yksin.
 2. Opettaja/ohjaaja ohjeistaa, että nuoret saavat askarrella posterit/julisteet turvallisesta verkkokulttuurista. Julisteet/posterit voidaan tehdä myös digitaalisesti.
 3. Nuoret tutustuvat oheismateriaaleihin ja muotoilevat niiden tuella informatiiviset julisteet turvallisesta verkkokulttuurista. Julisteiden/postereiden ei ole tarkoitus olla kopioita oheismateriaalista vaan nuorten tulee poimia omiin julisteisiinsa/postereihinsa heidän tärkeinä pitämiään asioita ja ohjeita. Tehtävässä tarkoituksena on nimenomaan keskittyä seikkoihin, joihin kukin voi itse vaikuttaa. Posteri/juliste voi myös keskittyä yhteen tiettyyn teemaan (kuten kiusaamiseen tai verkkohäirintään).
 4. Kerätkää lopuksi posterit/julisteet seinälle muistuttamaan turvallisesta toiminnasta verkossa.

3. Digiturvataitojen kertauskurssi

Tässä harjoituksessa nuoret saavat perehtyä pienryhmissä tai pareittain digiturvallisuutta koskeviin aiheisiin, harjoitella tiedonhakua sekä jakaa oppimaansa muille.

Materiaalit: Tietokone tiedonhakua varten ja postereiden/julisteiden askarteluun ja tekoon tarvittavat välineet. Posterit/julisteet voidaan tehdä myös digitaalisesti, jolloin työskentelyyn tarvitaan tietokoneita.

 1. Ohjaaja/opettaja jakaa nuoret pareihin tai pienryhmiin. Jokainen pari/pienryhmä saa yhden vinkin (luettelo ohjeiden lopussa), joka liittyy turvalliseen toimintaan digiympäristöissä.
 2. Nuoret perehtyvät omaan vinkkiinsä etsien aiheesta tarkempaa tietoa ja toimintaohjeita. Nuoret koostavat tiedonhakunsa tulokset pieniksi tietoiskuiksi (noin 5 – 10 lausetta, joissa olennaisia asioita vinkkiin liittyen). Nuoria on hyvä muistuttaa myös lähdemerkintöjen tekemisestä.

  Tietoiskusta olisi hyvä löytyä ainakin seuraavat asiat: 
 • Mitä vinkki käytännössä tarkoittaa? 
 • Mihin vinkki perustuu, eli miten/miksi sen mukaan toimiminen edistää digituvallisuutta?
 • Mitä voisi pahimmillaan seurata, jos toimii päinvastoin tai jättää vinkin kokonaan huomiotta?

  Tietoiskut voidaan koostaa postereiksi, diaesityksiksi, draamallisiksi esityksiksi, videoiksi tai jopa somekampanjoiksi. Jokainen pari/pienryhmä esittää oman tietoiskunsa muille valitsemassaan muodossa.

Digiturvallisuusvinkit pareille/pienryhmille:

 • Käytä turvallista salasanaa ja luo eri salasanat eri palveluihin.
 • Siivoa puhelimestasi turhat yhteystiedot ja sovellukset, joita et käytä.
 • Tarkista laitteesi tietoturvapäivitysten tilanne ja päivitä ne tarvittaessa.
 • Tarkista ja muokkaa tarvittaessa yksityisyysasetuksia eniten käyttämäsi sovelluksen kohdalla.
 • Takista puhelimestasi, mille sovelluksille olet antanut luvan seurata sijaintiasi.
 • Älä avaa epäilyttäviä sähköpostiliitteitä tai linkkejä.
 • Älä tee netissä kauppoja tai ostoksia epäilyttäviltä vaikuttavilla sivustoilla tai tyyppien kanssa, jotka tuntuvat hämäriltä.
 • Jos saat vihaviestejä tai ahdistavia yhteydenottoja, kerro niistä esimerkiksi turvalliselle aikuiselle ja ota viesteistä kuvakaappaus.
 • Mieti aina kahdesti, ennen kuin jaat netissä henkilökohtaisia tietojasi.

Jäähdyttely

Työpajan lopetus ja yhteenveto

Työpajan lopuksi opettaja/ohjaaja voi vetää yhteen työpajan keskeisimpiä sisältöjä ja tärkeimpiä oppeja.

 • Median tarjoamien kiinnostavien sisältöjen ja kiehtovien mahdollisuuksien lisäksi median käyttöön liittyy myös ikäviä lieveilmiöitä ja uhkia, joista on tärkeä olla tietoinen (näistä ikävistä tilanteista, joihin nuoret voivat verkossa törmätä, lisää tietoa materiaalissa: Nuoren digiturvataidot).
 • Ikävien ilmiöiden välttäminen ja turvallinen mediaympäristöissä liikkuminen edellyttää riittäviä digiturvataitoja, eli kykyä tunnistaa ja ennakoida uhkaavia tilanteita ja asiatonta käytöstä sekä taitoa toimia erilaisissa omaa hyvinvointia tai turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa verkossa. 
 • Jokainen meistä voi teoillaan ja toimillaan vaikuttaa vallitsevaan nettikulttuuriin. Kiinnittämällä huomiota omaan viestintätyyliin ja toimintaan voi jokainen olla mukana rakentamassa verkosta parempaa ja turvallisempaa ympäristöä itselle ja muille!
 • On tärkeä muistaa, että meistä jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja loukkaamattomuuteen – myös digitaalisissa ympäristöissä!
 • Kuka tahansa voi joutua rikoksen uhriksi. Tapahtunut ei ole uhrin syy eikä tilanteessa ole mitään hävettävää. Yksin hankalista tilanteista ei tarvitse selvitä, sillä apua ja tukea on saatavilla!
 • Jo muutamilla yksinkertaisilla keinoilla kuka tahansa voi suojella omaa yksityisyyttään sekä minimoida riskejä, jottei joutuisi keskelle (digi)hankaluuksia.
 • Verkkoon jää jatkuvasti jälkiä toiminnastamme kuten siitä, mitä klikkaamme, millä verkkosivuilla käymme ja mitä verkkokaupasta ostamme. Näitä tiedonmuruja kokoamalla tavoistamme ja tottumuksistamme saadaan koottua kasaan arvokasta dataa. Mitä enemmän meistä on dataa, sitä enemmän meihin voidaan vaikuttaa.
 • Monet jakavat ja julkaisevat itseä koskevaa tietoa somessa päivittäin. Vuosien mittaan meistä kertyy verkkoon varsinainen tietovuori. Harkitse siis tarkasti, mitä julkaiset ja jaat etenkin, jos sisältö on hyvin yksityistä.
 • Jos olet joutunut ikävään tilanteeseen verkossa etkä tiedä miten toimia, käänny turvallisen aikuisen puoleen tai ota yhteyttä nuorille suunnattuihin tukipalveluihin.

Lisätehtäviä

1. Nuoren digiturvataidot -materiaali

Mediakasvatusseuran Mediataidot hyvinvoinnin tukena -materiaalipaketista löytyvän materiaalin avulla nuoret pääsevät pohtimaan, kuinka he itse toimisivat haastavissa tilanteissa, joihin digiympäristöissä voi kuka tahansa joutua. Materiaalin yhteydestä löytyy myös nuorille koostettu Apua ja tukea -vinkkipankki, johon jokaisen kannattaa tutustua! Tutustu materiaaliin täällä: Nuoren digiturvataidot.

2. Digisammon takojat -materiaali

Mediataitokoulun Digisammon takojat -opas sisältää perustietoa ja tehtäviä big datasta. Erityisesti oppaassa keskitytään netinkäyttäjien tietojen keräämiseen ja kerätyn tiedon käyttötarkoituksiin. Materiaalin avulla nuoret voivat muun muassa pohtia omaa rooliaan tiedon antajana ja hyödyntäjänä sekä tiedon- ja elämänhallintaa digiajassa. Tutustu materiaaliin ja tehtäviin täällä: Digisammon takojat.

Materiaali on tuotettu Mediakasvatusseuran Monilukutaitoa vahvistamassa -hankkeessa, joka on rahoitettu Opetushallituksen Lukuliike-ohjelmasta.

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi