TOIMINTA

Mediakasvatusseura edistää ja kehittää mediakasvatusta Suomessa tiedottamalla ajanohtaisista uutisista, välittämällä tutkimustietoa sekä tekemällä vaikuttamistyötä mediakasvatuksen edistämiseksi. Perustoimintamme lisäksi teemme erilaisia hankkeita, joissa mm. tuotamme materiaalia tai julkaisuja tai koulutamme eri kohderyhmiä.

Asiantuntijana yhteistyössä

Yhteistyö on olennainen osa Mediakasvatusseuran toimintaa, sillä yhdistämällä resursseja toiminnasta saadaan vaikuttavampaa. Yhteistyöhankkeiden lisäksi konsultoimme mediakasvatuksen asiantuntijana erilaisia toimijoita, projekteja ja organisaatioita. Toimimme myös useissa asiantuntijaverkostoissa.

Hankkeet ja projektit

Mediakasvatusseura edistää medialukutaitoa lukuisten hankkeiden kautta. Osa hankkeista toteutetaan yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. Hankkeet-sivulta löydät lisätietoa ajankohtaisista hankkeista!

Media Coach-koulutushanke

Moniammatillisessa Media Coach-koulutushankkeessa tuotetaan uudenlainen koulutuskokonaisuus mediakasvatuksesta monimuoto-opetuksena.

Nuorten mediataitojen vahvistaminen pähkinänkuoressa

Hankkeessa tuotetaan podcast-muodossa tietoa nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille mediakulttuurin ilmiöistä.

Mind Over Media - Miten meihin vaikutetaan?

Mind over Media in EU- hankkeessa tuotetaan oppimateriaalikokonaisuus, jonka avulla tuetaan.on tukea opettajia ja muita lasten ja nuorten parissa työskenteleviä nykyaikaisen medialukutaidon opettamisessa.

Koulutus ja konsultointi

Malta vielä hetki, lisää sisältöä on tulossa pian!