Textmotsvarighet av Tillförlitliga källor-material

Myndigheter

Institutet för hälsa och välfärd THL www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Social- och hälsovårdsministeriet www.stm.fi/sv

Statsrådet www.valtioneuvosto.fi/sv

Världshälsoorganisationen WHO www.who.int

Nyheter

YLE www.svenska.yle.fi

Helsingin Sanomat www.hs.fi

Medier som förbundit sig att följa ONM:s verksamhet www.jsn.fi/sv/opinionsnamnden_for_massmedier/jsn-medlemmar/

Mediefostran

Sällskapet för mediefostran www.mediakasvatus.fi/svenska

Mediekunskapsskolan www.mediataitokoulu.fi/sv

Faktabaari www.faktabaari.fi (på finska)

Materialet är producerat av Sällskapet för mediefostran som en del av projektet Caawinaad av Suomi-Somalia Seura ry.

Mer information: www.mediakasvatus.fi och www.suomisomaliaseura.fi