Tag Archive for: yläkoulu

Koulutusta opettajille tulevaisuuden mediataidoista

Tutkimusmatka mediataitoihin – tämän päivän mediailmiöistä huomisen mediataitoja -hanke tarjoaa opettajille mahdollisuuden visoida yhdessä asiantuntijoiden kanssa mediakasvatuksen tulevaisuutta sekä perehtyä aikamme ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisiin mediailmöihin ja -taitoihin.

Syksyllä 2021 alkaneessa hankkeessa tuotetaan pääosin verkossa toteutettava maksuton täydennyskoulutus, joka järjestetään kevään ja kesän 2022 aikana kolme kertaa. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa yläkoulun ja toisen asteen opettajien valmiuksia tukea nuorten vastuullisten, kestävää kehitystä ja yhdenvertaisuutta edistävien mediataitojen sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.

Koulutuksen ensimmäinen koulutustoteus on 3.2.–1.4.2022. Ilmoittautuminen koulutukseen on jo auki. Paikkoja on rajallinen määrä, joten mukaan mahtuvat vain ripeimmät. Tutustu koulutuksen esittelysivulla tarkemmin koulutuksen sisältöihin.

Hankkeessa tuotetaan koulutuksen pohjalta myös itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi sekä käytännönläheisiä mediakasvatusmateriaaleja. Hanketta rahoittaa Opetushallitus (Opetustoimen- ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2021).

Monilukutaitoa peruskoululaisille-sivusto mediakasvatuksen tueksi

Mitä monilukutaito on, miten sitä voi opettaa ja mikä merkitys sillä on perusopetuksen opetussuunnitelmassa?

Lapin yliopiston Media Education Hub on tuottanut OpenDigi -hankkeessa uuden ”Monilukutaitoa peruskoululaisille!” -sivuston, jonka tavoitteena on ohjata ja kannustaa opettajatiimejä tukemaan oppilaiden monilukutaitoa ilmiölähtöisesti. Sivusto on suunnattu erityisesti monilukutaidosta ja sen opettamisesta kiinnostuneille perusasteen opettajille.

Sivustolla esitellään Monilukutaidon oppimisprosessi peruskoulussa (MOPPI) pedagoginen malli, joka antaa opettajille työkaluja suunnitella ja toteuttaa oppilaiden monilukutaidon tukemista perusopetuksessa. Sivustolle on koottu myös runsaasti monilukutaitoon liittyviä tukimateriaaleja, jotka voivat tarjota uusia näkökulmia ja ajatuksia aiheesta.

Lisätietoja

Monilukutaitoa peruskoululaisille-sivusto

Tutkijatohtori Satu-Maarit Frangou

satu-maarit.frangou(at)ulapland.fi

Tag Archive for: yläkoulu