Tag Archive for: vihapuhe

Kari Mäkisen työryhmä ehdottaa uusia toimia vihapuheen torjuntaan

Sisäministeriö, oikeusministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asettama, vihapuheen ja häirinnän torjuntaan keskittyvä asiantuntijatyöryhmä esittää yhteensä 13 suositusta vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisten toimien tehostamiseksi. Työryhmä käsitteli työssään myös vihakampanjoita ja maalittamista. Työryhmän puheenjohtajana toimi arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen.

Työryhmä on kuullut valmistelun aikana mm. tutkijoita, viharikosten uhreja ja nuorten kanssa työskenteleviä. Myös Mediakasvatusseura osallistui työryhmän tapaamiseen.

Työryhmän näkemys on, että vihapuhe on niin vakava ongelma, että se edellyttää hallitusohjelman tasoisia linjauksia ja vihapuheen vastaisen toimintaohjelman laatimista. Nykyinen lainsäädäntö ei huomioi riittävästi esimerkiksi maalittamista tai muuta verkon mahdollistamaa häirintää.

Vihapuhe on solvaavaa, loukkaavaa ja toisen ihmisarvoa halventavaa ilmaisua, jolla levitetään tai lietsotaan suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa. Vihapuhe kohdistuu johonkin henkilöön, usein jonkin ryhmän edustajana (esimerkiksi etninen tausta tai seksuaalinen suuntautuminen). Vihapuhe uhkaa demokratiaa ja sananvapautta pyrkimällä pelon avulla vaientamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuvia.

Tutustu työryhmän raporttiin Sanat ovat tekoja. Vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisten toimien tehostaminen.

Tag Archive for: vihapuhe