Tag Archive for: viestintä

Sofia Grönberg tuo visuaalisen viestinnän tuulia Mediakasvatusseuraan

Mediakasvatusseuran uusin tulokas on viestintäassistentti Sofia Grönberg. Sofia liittyy mukaan seuran toimintaan loppuvuoden ajaksi ja hänen työpöydällään ovat muun muassa viestintäkampanjoiden suunnittelu, sosiaalisen median sisällöntuotanto sekä tapahtumatuotanto.

Sofia on valmistunut vuonna 2023 kasvatustieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta, jossa hän on opiskellut pääaineenaan kasvatuspsykologiaa sekä valinnaisina opintoina kuvataidetta, yhteiskuntatieteitä sekä viestintää. Taustansa pedagogina Sofia näkee etuna erityisesti mediakasvatuksen parissa työskennellessä, mutta toisaalta myös laajemmin suunnitellessa tarkkanäköistä ja vastuullista viestintää. 

Mediakasvatuksen teemoihin Sofia tutustui alun perin kirjoittaessaan Pro gradu -tutkielmaa, jossa hän tutki disinformaatiota kulttuurisena ilmiönä mediakasvattajan näkökulmasta. Tämän myötä innostus mediakentän ajankohtaisiin tapahtumiin sekä populaarikulttuurin ilmiöiden analysointiin saivat Grönbergin hakeutumaan alalle. 

Sofian vahvuuksia ovat audiovisuaalinen sisällöntuotanto sekä kyky tarkastella asioita uusista näkökulmista. Juuri yllättävien ja mielikuvituksellisten konseptien kehittäminen asiatyylisten aiheiden pohjalta näyttäytyy Sofialle innostavana haasteena. 

Sofia on toiminut aiemmin harjoittelijana Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa, joka hänen mukaansa tarjosi hienon mahdollisuuden tutustua mediakasvatuskenttään ja ideoida viestintää suhteessa mediailmiöihin. Mahdollisuudet kehittyä ja oppia jatkuvat luontevasti Mediakasvatusseurassa, jossa Sofia odottaa erityisesti sosiaalisen median videotuotantojen sekä uusien konseptien ideointia.

Riikka Kaukinen aloitti mediakasvatuksen ja viestinnän asiantuntijana

Mediakasvatuksen ja viestinnän asiantuntijana Mediakasvatusseurassa huhtikuussa aloittaneella Riikka Kaukisella on monipuolisesti kokemusta vihapuheen ja syrjinnän vastaisesta työstä, media- ja pelikasvatuksesta sekä digitaalisesta nuorisotyöstä.

Riikka on työskennellyt eri järjestöissä sekä valtakunnallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa nuoriso-, sosiaali- ja vapaan sivistystyön alalla pian vuosikymmenen: Keskeisiä teemoja työssäni ovat olleet yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistäminen, häirinnän ja vihapuheen ehkäiseminen sekä erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tukeminen. Tehtäviini on eri työpaikoissa kuulunut esimerkiksi viestintää, kouluttamista, vapaaehtoistoiminnan koordinointia sekä hankkeiden ja vaikuttamiskampanjoiden luotsaamista. Työni on usein tapahtunut digitaalisissa ympäristöissä. Vaikka olen nähnyt ja saanut päälleni paljon netin likakaivojen lokaa, painotan mieluummin digitaalisen kohtaamisen mahdollisuuksia kuin uhkia.

Päätöidensä ohella Riikka on toiminut vuosia Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin kouluttajana. Tällä hetkellä Riikka ja muutama Allianssin kautta tutuksi tullut kollega kirjoittavat järjestökentälle opasta häirintätilanteiden käsittelyyn – Riikan vastuulla ovat erityisesti oppaan digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvaan häirintään liittyvät osiot. Riikka on ollut aktiivisesti mukana myös Euroopan neuvoston vihapuheen vastaisessa työssä ja suorittanut neuvoston vuoden kestäneen ihmisoikeuskasvattajan koulutuksen.

Minulle erityisen tärkeä teema on turvallisempien tilojen tematiikka ja niiden luominen. Turvallisemman tilan rakentaminen on tärkeää myös digitaalisissa ympäristöissä. Usein ajatellaan, että nettiin tai esimerkiksi digitaalisten pelien ympärille on mahdotonta luoda turvallisempia tiloja. Turvattomuudelta suojautumiseen tarjotaan täysin älyttömiä neuvoja kuten ”älä mene nettiin” tai ”älä pelaa”. Minusta tavoitteena pitää olla, että digitaalisia tiloja kehitetään koko ajan inklusiivisemmiksi ja turvallisemmiksi kaikille, eikä kukaan jää tahtomattaan ulkopuolelle.

Riikkaa kiinnostaakin myös digitaalinen syrjäytyminen ja sen ehkäisy: Koen, että mediakasvatus on tärkeä yhdenvertaisuuden edistämisen väline. Mediataitoja vahvistamalla lisätään mahdollisuuksia vaikuttaa itseä koskeviin ja laajempiin yhteiskunnallisiin asioihin sekä osallistua koulutukseen, työhön ja harrastuksiin. Median tuottamisessa on myös koko ajan tärkeämpää huomioida sekä tuottajien että kohderyhmien moninaisuutta.

Aiemmin elektronisen urheilun ja digitaalisen pelaamisen kentällä yhdenvertaisuutta edistävää työtä tehnyt Riikka haaveilee ajoittain työskentelystä perinteisemmän urheilun maailmassa. Viime vuonna hän osallistui Olympiakomitean naisille suunnattuun vaikuttajakoulutukseen haaveensa toteutumista vauhdittaakseen. Mahdollisuus työskennellä Mediakasvatusseurassa herätti kuitenkin kiinnostuksen: Innostuin, kun huomasin, että Mediakasvatusseuraan haetaan uutta asiantuntijaa. Seuran ja omat arvoni kohtaavat, mikä on minulle tärkeää. Olen aina tuntenut olevani omieni joukossa Mediakasvatusseuran tilaisuuksissa. Mediataitojen merkitys myös kasvaa koko ajan, kun mediakulttuurit uudistuvat, mielipidevaikuttaminen mediassa lisääntyy ja viimeistään koronan myötä digitaalisista ympäristöistä ei oikein voi enää jäädä ulkopuolelle.

Riikka on valmistunut Helsingin yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi pääaineenaan yhteiskuntapolitiikka. Viestinnän ja kansainvälisten tehtävien sivuaineiden lisäksi Riikka on opiskellut liikuntapsykologiaa, väkivaltatutkimusta sekä kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuutta Jyväskylän yliopistossa. Riikka vietti opiskeluaikoina myös vuoden Brysselissä au pairina ja toisen Pariisissa sosiaalitieteitä opiskellen.

Kuten työkokemuksestani ja opinnoistani käy ilmi, innostun helposti ja vastaan aika usein asioihin kyllä. Maisterintutkintoni oli vuosikausia kesken, kun upposin välissä työelämään ja muihin projekteihin. Olen kuitenkin pesunkestävä introvertti ja luonteeltani jopa vähän erakko, ja kaipaan puuhaamisen vastapainoksi paljon hiljaisuutta, yksinoloa ja sohvalla löhöilyä koiraa rapsutellen.

Minulla ei ole säännöllisiä harrastuksia, mutta vastaan aina kysyttäessä, että harrastan lava- ja Twitter-runoutta, sarjakuvien piirtämistä sekä kaikenlaisten tekstien oikolukemista. Lisäksi Riikka rakastaa kirjoja ja kirjastoja, ja tuntee olonsa levolliseksi kun on kirjojen ympäröimä. Hän on myös intohimoinen jalkapalloihminen: Oma turvapaikkani lapsena ja nuorena oli jalkapallokentällä, ja kentällä sekä kentän laidalla olen saanut tuntea kaikki maailman tunteet. Saan turvaa ja tyyneyttä myös merestä – olen kasvanut merikaupungissa, enkä suostu enää muuttamaan pois meren rannalta.

Arjessa kulutan myös paljon aikaa selailemalla somea, pelaamalla helppoja pelejä ja ”surffailemalla netissä”. Joskus ajankohtaisten keskustelujen vauhti, informaatiotulva ja nettiviha, josta olen itsekin saanut osani, käyvät voimille. Toisaalta olen tavannut somen kautta tärkeitä ystäviä, oppinut valtavasti uutta esimerkiksi erilaisten vähemmistöjen kokemuksista ja saan päivittäin iloa söpöistä koiravideoista. Nuoria kohtaavia ammattilaisia ja muita aikuisia kouluttaessani kerron yleensä ennemmin somen ja digitaalisten pelien mahdollisuuksista ja hyvistä puolista – huolipuhetta yritän välttää.

Riikka sijaistaa mediakasvatuksen ja viestinnän asiantuntijan tehtävässä Jenni Honkasta, joka siirtyy pestiin perhevapaalta palatessaan.

Riikka Kaukisen puolilähikuva

Riikalla on monipuolisesti kokemusta vihapuheen vastaisesta työstä, pelikasvatuksesta sekä digitaalisesta nuorisotyöstä.

Mediakasvatuksen ja viestinnän suunnittelija Ninni Ahonen on seuran uusi vahvistus

Mediakasvatusseura sai syyskuussa uuden vahvistuksen, kun mediakasvatuksen ja viestinnän suunnittelijan sijaisena aloitti Ninni Ahonen. Suunnittelijan tehtäviin kuuluu seuran viestinnän monet puolet, kuten viestinnän suunnittelu, toteutus, seuranta ja kehittäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi tiedottamista ja eri somekanavien päivittämistä. Lisäksi Ninni suunnittelee seuran tapahtumia ja koulutuksia yhdessä muun tiimin kanssa.

Ninni kiinnostui viestinnästä jo 15-vuotiaana, jolloin hän työskenteli hetken aikaa kotiseutunsa paikallislehdessä. Tuolloin Ninni kiinnostui media-alasta ja haaveili toimittajan ammatista. Muutaman vuoden päästä median ja viestinnän opinnot veivät mukanaan.

”Olen kiinnostunut viestinnästä, sillä viestinnän kautta olemme yhteyksissä toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Monet ongelmat ja haasteet olisivat ratkaistavissa tai jopa ennaltaehkäistävissä toimivalla viestinnällä, mikä on minusta todella kiehtova ja motivoiva ajatus.”

Mediakasvatus on tullut Ninnille tutuksi erityisesti muutaman viime vuoden aikana eri järjestötöissä. Hänen mukaansa mediakasvatus on tarpeellista, sillä tänä päivänä kaikenlaiset sisällöt ovat kenen tahansa tavoitettavissa ja tuotettavissa muutamalla klikkauksella – niin hyvässä kuin pahassakin.

”Media on jo vuosikymmeniä ollut läsnä arjessa yksisuuntaisena tiedonantajana ja viihdyttäjänä. Sosiaalinen media toi kuitenkin nimensä mukaisesti sosiaalisuuden mediakentälle. Tämä muutos loi monille uusia mahdollisuuksia, minkä lisäksi sen mukana tulivat myös uudet ilmiöt, kuten viraalisti somessa levinneet valokuvat, joihin olen opinnoissani perehtynyt tarkemmin.”

Sosiaalinen media voi tuntua joillekin ihmisille vieraalta, mutta Ninni kannustaakin tutustumaan someen esimerkiksi jonkun nuoren kanssa.

”Sosiaalisesta mediasta on tullut nuorille lukemattomien mahdollisuuksien paikka, jonka olemassaoloa monet saattavat kyseenalaistaa. Monesti myös julkisessa keskustelussa huomio keskittyy haittoihin ja ikäviin tapauksiin onnistumisten sijaan. Minulle henkilökohtaisesti on tärkeää auttaa lapsia navigoimaan verkossa niin, että se on mahdollisimman turvallista ja mielekästä. Jotta se onnistuu, tarvitaan osaavia aikuisia ja ammattilaisia oppaiksi matkalle. Paras tapa suojautua sosiaalisen median ikäviltä puolilta on olla perillä asioista, ei jättää niitä huomioimatta. ”  

Ninni on viihtynyt myös ulkomailla: hän on opiskellut Tukholman yliopistossa sekä asunut Skotlannissa. Briteissä hän ihmetteli rajua ja sensaatiohakuista uutisointia.

”Briteissä ei ole esimerkiksi ongelmaa julkaista shokeeraavia kuvia kansikuvina. Pohjoismaissa uutisointi on huomattavasti varovaisempaa ja harkitumpaa. Luotettavan tiedon tuottaminen ja välittäminen vie aikaa.”

Median suurkuluttamisen lisäksi Ninni viihtyy tanssin ja teatterin parissa. Hän on ollut muun muassa Vaasan ylioppilasteatteri Rampin jäsenenä käsikirjoittamassa, ohjaamassa ja tuottamassa näytelmiä. Tällä hetkellä hän on mukana Sovittelujournalistien yhdistyksessä, Sopivassa ry:ssä. Yhdistys pyrkii ehkäisemään ja purkamaan vastakkainasetteluja yhteiskunnassa sekä luomaan keskusteluyhteyden eri tavoin ajattelevien ihmisten välille.

”Me haluamme nimenomaan luoda keskusteluyhteyden, emme ratkaista ongelmia tai päättää, kuka on oikeassa tai väärässä. Haluamme  ihmisten olevan aidosti läsnä: kuuntelevan toista ilman taka-ajatuksia. Sovittelujournalismissa saa – ja toisinaan pitää olla – myös rakentavasti kriittinen, mikä onnistuu esimerkiksi esittävällä tarkentavia kysymyksiä. Mielestäni tämä sovittelujournalistinen ajatusmaailma sopii mainiosti myös mediakasvatukseen!”

 

Kasvokuva Ninnistä: hymyilevä nainen, tummanruskeat hiukset ja musta paita.

Ninni Ahonen aloitti sijaisuutensa Mediakasvatusseuralla syyskuussa.