Tag Archive for: täydennyskoulutus

MLL:n täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Media varhaiskasvatuksessa

Mediakasvatuksen mahdollisuuksia lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisessa

Aika: Keskiviikko 21.11.2018 klo 8.30-15.30

Paikka: Allianssi-talo (Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki)

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen ammattilaiset, päiväkotien johtajat

MLL:n koulutuspäivä ja verkkotehtävät antavat varhaiskasvattajille tietoa ja menetelmiä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosioemotionaalisesta oppimiseen varhaiskasvatuksessa mediakasvatuksen keinoin.

Koulutuksessa

  • kuullaan asiantuntijoita psykologian, osallisuuden ja leikin näkökulmista
  • saadaan työvälineitä media- ja elokuvakasvatuksen menetelmistä toiminnallisissa työpajoissa ja itsenäisessä verkkotyöskentelyssä koulutuksen jälkeen.

Koulutuskokonaisuus sisältää pienen ennakkotehtävän, koulutuspäivän ja jälkikäteen tehtävän verkkotehtävän. Itsenäisesti toteuttavan lyhyen verkkotyöskentelyn tavoitteena on kokeilla ja reflektoida koulutuspäivässä opittuja asioita käytännön varhaiskasvatustyössä. Koulutuskokonaisuus on laajuudeltaan 1 op.

Koulutus on Opetushallituksen tukemaa varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja lounaskuluistaan.

Ilmoittautuminen 15.11.2018 mennessä!

Ohjelma, lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet:

www.mll.fi/tapahtumat/mediavarhaiskasvatuksessahelsinki