Tag Archive for: täydennyskoulutus

Koulutus: Monilukutaidon pedagogiikka esi-ja alkuopetuksessa (5 op), Tampere

Tampereen yliopisto järjestää maksuttoman, lastentarhanopettajille ja luokanopettajille suunnatun Monilukutaidon pedagogiikka esi- ja alkuopetuksessa-koulutuksen keväällä 2019. Koulutus käynnistyy 15.2.2019 ja jatkuu 10.5.2019 saakka. Koulutukseen kuuluu kaksi lähipäivää kuukaudessa. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Koulutuksessa keskitytään esi- ja alkuopetuksen opettajien monilukutaidon osaamiseen huomioiden lasten kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus. Monilukutaidon pedagogiikkaa lähestytään esiopetussuunnitelman sekä perusopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti rohkaisten opettajia osallistavien ja yhteisöllisten menetelmien käyttöön erilaisissa tvt-ympäristöissä.

Koulutuspäivät ja -teemat:

15.2.2019 klo 13-17

Orientaatio koulutukseen

15.3.2019 klo 13-18

Kamerakynän pedagogiikka esi- ja alkuopetuksessa Kamerakynän pedagogiikassa videokuvaamista käytetään oppilaan ajattelun, toiminnan ja oppimisen välineenä. Kuvaamalla tutkitaan maailmaa ja ympäristöä, havainnollistetaan ajattelua ja vuorovaikutetaan ryhmissä. Kamera on kuin kynä – arkinen osa opetusta ja oppimista!

22.3. tai 29.3. 2019 klo 13-18

Mediakasvatusta tietoisesti ja tavoitteellisesti. Erilaiset mediat ovat monin tavoin läsnä sekä lasten elämässä että uusissa opetussuunnitelmissa. Mediakasvatusta voi toteuttaa lukemattomin eri menetelmin, mutta millaisia asioita mediasta voisi ja pitäisi oppia? Tapaamisessa käsitellään mediakulttuurin hyödyntämistä opetuksessa ja kasvatuksessa erityisesti kasvatustietoisuuden ajatuksen kautta.

12.4. 2019 klo 13-18

Monilukutaito luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikassa. Tapaamisessa käsitellään luku- ja kirjoitutaidon oppimista monilukutaidon näkökulmasta. Tavoitteena on saada työkaluja luku- ja kirjoitustaidon varhaiseen tukemiseen tarkastelemalla erilaisia opetuskokeiluja, joissa on huomioitu oppilaiden erilaiset kielelliset ja kulttuuriset lähtökohdat ja hyödynnetty digitaalisia sovelluksia. Keskeinen idea on saada oppilaiden omat taidot ja resurssit käyttöön!

3.5 2019 klo 13-18

Monilukutaito matematiikkakasvatuksessa. Opetussuunnitelma kannustaa oppilasta ilmaisemaan matemaattista ajatteluaan, päätelmiään ja ratkaisujaan eri tavoin (mm. kirjallisesti, suullisesti ja piirtäen) ja välineillä. Tapaamisessa käsitellään matemaattisen ajattelun kielentämisen hyödyntämistä neljän kielen (kehollinen ja taktiilinen, luonnollinen kieli, kuviokieli ja matematiikan symbolikieli) avulla esi- ja alkuopetuksessa.

10.5.2019 klo 13-18

Päätösseminaari

Koulutuksen toteutus:

Koulutuksessa on kuusi lähiopetuspäivää. Etätyöhön kuuluu aloitustehtävä sekä verkossa toteutettavat välitehtävät. Koulutuksessa hyödynnetään ja yhdistetään viimeaikaista kansainvälistä ja kotimaista lasten monilukutaitoon ja siirtymiin liittyvää tutkimusta. Osallistujat kehittävät työyhteisöissään esi- ja alkuopetusta siltaavaa toimintaa, joka dokumentoidaan digitaalisena portfoliona. Toimintaa kehitetään ohjattujen oppimistehtävien kautta, joka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan opettajapareina (lastentarhanopettaja-perusopetuksen opettaja).   Koulutus toteutetaan Tampereen yliopiston tiloissa.

Kouluttajat:

FT, mediakasvatuksen yliopistonlehtori Reijo Kupiainen; FT, yliopistonlehtori Pirjo Kulju;  FT, dos. Jorma Joutsenlahti, KM, tohtorikoulutettava Daranee Lehtonen; KT yliopisto-opettaja Tuulikki Ukkonen-Mikkola,  KM (varhaiskasvatus), mediakasvatuksen kouluttaja, erityisasiantuntija Saara Salomaa  Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö.

Hakeutuminen koulutukseen:

Koulutukseen hakeudutaan 31.1.2019 mennessä oheisesta linkistä:

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/21615/lomake.html

Lisätietoja:

Koulutuspäällikkö Tea Seppälä

puhelin: 050 318 7700, sähköposti:tea.seppala@tuni.fi

”Digi pilasi nuoret – katso kuvat”

Media Coach EDU – ilmoittautuminen on auki!

Ilmoittautuminen Mediakasvatusseuran Media Coach EDU -koulutuksiin keväälle 2019 on avattu. Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittauduthan pian!

Mediakasvatusseuran 2017–2018 kestäneessä Media Coach -hankkeessa laadittua koulutuskonseptia pilotoidaan opetusalalle kolmen moduulin verran nyt keväällä 2019 kolmella paikkakunnalla: Helsingissä, Rovaniemellä ja Seinäjoella. Pääosa koulutusmoduuleiden opiskelusta tapahtuu kuitenkin verkkotyöskentelynä.

Koulutukset pyrkivät tukemaan mm. OPS:in mukaista opetusta, ja tarjoamaan tukea erityisesti monilukutaidon huomioimiseen opetuksessa. Käytännön opetus- ja kasvatustyöhön liittyvien hyötyjen lisäksi Media Coach EDU -koulutuksiin osallistuvat pääsevät osaksi laajaa vertaistukiverkostoa, joka auttaa mediaan, teknologiaan ja mediailmiöihin liittyvissä kysymyksissä.

Opintomoduulien aiheet:

  • Monikasvoinen media – perusteet muuttuvassa medialabyrintissä suunnistamiseen (1op)
  • Älykästä mediankäyttöä – tulevaisuuden media- ja teknologiataidot (1 op)
  • Kohti digihyvinvointia – hyvinvoinnin vaaliminen median läpäisemässä arjessa (1 op)

Media Coach EDU -koulutus on erityinen siksi, että se tähtää lasten ja nuorten tarpeellisten ja tärkeiden media- ja teknologiataitojen parantamiseen vaikuttamalla näiden kanssa ammatikseen toimivien omiin media- ja teknologiataitoihin – kouluttamalla mm. opettajista ja nuorisotyöntekijöistä moniosaavia Media Coacheja eli “mediavalkkuja”. Lisäksi opiskelijat saavat jokaisesta koulutusmoduulista digitaalisen osaamismerkin.

Ilmoittautuminen:

Jos työskentelet Helsingin, Rovaniemen tai Seinäjoen seuduilla (tai voit osallistua yhteen lähiopetuspäivään jollain näistä paikkakunnista), tutustu Media Coach EDU -koulutuksiin ja ilmoittaudu mukaan tästä linkistä >>

Huomioithan, että paikkoja on rajoitettu määrä, ja ne voivat täyttyä nopeasti!

Lisätietoja:

Koulutussuunnittelija Markus Neuvonen

mediacoach.info

mediacoach@mediakasvatus.fi

Media Coach EDU on Mediakasvatusseuran täydennyskoulutushanke, jota rahoittaa Opetushallitus. Koulutukset järjestetään yhteistyössä Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Lapin Aluehallintovirastojen kanssa. Koulutushanke pohjautuu Mediakasvatusseuran Media Coach-kehityshankkeeseen, jota rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Yli vuoden kestäneesssä kehityshankkeessa monialainen asiantuntijatyöryhmä työsti laaja-alaista ja moniammatillista Media Coach -koulutuskonseptia osittain perustuen Belgian ja Hollannin menestyksellisiin malleihin mediakasvatusosaamisen parantamiseksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien parissa.