Tag Archive for: täydennyskoulutus

Osallistu maksuttomaan Kesytä media–seminaariin

Medialukutaitoa ja mediatuottamista opiskellaan nykyään kaikkien oppiaineiden yhteydessä, ja media on otollinen teema erilaisille ilmiöpohjaisille projekteille. Mediakasvatusseura, Kansanvalistusseura ja Mediakasvatuskeskus Metka järjestävät toukokuussa Kesytä media -seminaarin, jossa keskustellaan siitä, miten erilaiset opettajat ja koulut toteuttavat mediakasvatusta.

Seminaari järjestetään saman sisältöisenä Helsingissä 8.5.2019 sekä Jyväskylässä 10.5.2019 klo 9-14.

Tilaisuuden ohjelma koostuu erilaisista näkökulmia mediakasvatukseen ilmiönä, asiantuntijoiden linjauksista sekä opettajien ja oppilaiden kokemuksista ja käytännön esimerkeistä heidän tekemistään mediakasvatusprojekteista.

Tutustu Kesytä media -seminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan. Paikkoja on tarjolla rajoitetusti.

Kesytä media – ilmiöpohjaisella monimuotokoulutuksella media opettajan työkaveriksi -hanke on Kansanvalistusseuran koordinoima mediakasvatuksen täydennyskoulutushanke perusasteen opetushenkilöstölle. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Ilmoittaudu maksuttomaan nuoriso- ja ohjausalan Digivoimaa-koulutukseen

Nuoriso- ja ohjausalan ammattilaisille suunnatut, maksuttomat Digivoimaa-koulutukset käynnistyvät huhtikuussa 2019. Ilmoittautuminen Jyväskylässä, Mikkelissä sekä kokonaan verkossa järjestettäviin koulutuksiin on auki ja jatkuu 14.4. asti. Ensimmäinen koulutusosio (1 op.) toteutetaan 23.4.–26.5.2019.

Digivoimaa-koulutus kehittää osallistujien mediakasvatus- ja digihyvinvointiosaamista. Koulutus koostuu kolmesta 1 opintopisteen verkkokurssista, joiden aikana opiskellaan itsenäisesti ja toisten kanssa vuorovaikuttaen. Jokaisen verkkokurssin aikana osallistutaan myös webinaariin ja työpajaan. Koulutus tarjoaa osallistujille konkreettisia välineitä nuorten parissa työskentelyn tueksi sekä mahdollistaa moniammatillista yhteistyötä ja osaamisen jakamista.

Koulutus on osa valtakunnallista Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa hanketta Digivoimaa – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta (2019–2020). Hanke ehkäisee 15–29-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä vahvistamalla heidän digihyvinvointitaitojaan. Toiminta kohdistuu erityisesti erityisopiskelijoihin, työpajatoimintaan osallistuviin nuoriin, NEET-nuoriin sekä maahanmuuttajataustaisiin nuoriin.

Hankkeen aikana kehitetään nuorten parissa toimivien ammattilaisten mediakasvatus- ja digihyvinvointiosaamista, vahvistetaan nuorten vertaisohjaajuutta digihyvinvointia lisäävänä toimintatapana sekä kehitetään yhdessä nuorten kanssa käytännössä toimivia digihyvinvointivalmennuksen toimintamalleja.

Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautumiset osoitteessa:

mediakasvatus.fi/digivoimaa