Tag Archive for: täydennyskoulutus

Koulutusta opettajille tulevaisuuden mediataidoista

Tutkimusmatka mediataitoihin – tämän päivän mediailmiöistä huomisen mediataitoja -hanke tarjoaa opettajille mahdollisuuden visoida yhdessä asiantuntijoiden kanssa mediakasvatuksen tulevaisuutta sekä perehtyä aikamme ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisiin mediailmöihin ja -taitoihin.

Syksyllä 2021 alkaneessa hankkeessa tuotetaan pääosin verkossa toteutettava maksuton täydennyskoulutus, joka järjestetään kevään ja kesän 2022 aikana kolme kertaa. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa yläkoulun ja toisen asteen opettajien valmiuksia tukea nuorten vastuullisten, kestävää kehitystä ja yhdenvertaisuutta edistävien mediataitojen sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.

Koulutuksen ensimmäinen koulutustoteus on 3.2.–1.4.2022. Ilmoittautuminen koulutukseen on jo auki. Paikkoja on rajallinen määrä, joten mukaan mahtuvat vain ripeimmät. Tutustu koulutuksen esittelysivulla tarkemmin koulutuksen sisältöihin.

Hankkeessa tuotetaan koulutuksen pohjalta myös itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi sekä käytännönläheisiä mediakasvatusmateriaaleja. Hanketta rahoittaa Opetushallitus (Opetustoimen- ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2021).

Ilmoittaudu viimeiseen Digivoimaa-koulutukseen

Syksyllä 2020 on toistaiseksi viimeinen mahdollisuus osallistua aikataulutettuun ja ohjattuun nuoriso- ja ohjausalan Digivoimaa-koulutukseen. Tervetuloa mukaan päivittämään tietojasi nuorten digitaalisesta arjesta sekä oppimaan tasapainoisen median käytön edistämistä!

10.8.–8.11.2020 järjestettävään maksuttomaan koulutukseen voi ilmoittautua osoitteessa mediakasvatus.fi/digivoimaa. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 31.5. asti tai niin kauan, kuin paikkoja on vapaana.

Saat koulutuksesta paljon uutta tietoa ja konkreettisia välineitä mediakasvatukseen ja nuorten digihyvinvoinnin vahvistamiseen.  Saat myös mahdollisuuksia moniammatilliselle yhteistyölle ja osaamisen jakamiselle. Samalla vahvistuvat myös omat digitaitosi.

Koulutus koostuu kolmesta 1 opintopisteen verkkokurssista (yht. 3 op), joiden aikana tutustutaan materiaaleihin ja tehdään tehtäviä itsenäisesti ja toisten kanssa vuorovaikuttaen. Jokaisen verkkokurssin aikana osallistutaan myös webinaariin ja työpajaan. Syksyllä 2020 työpajoja järjestetään Joensuussa, Turussa sekä verkossa osana valtakunnallista verkkototeutusta.

Osallistujien palautetta Digivoimaa-koulutuksesta:

“Olen tämän koulutuksen aikana oppinut enemmän kuin monien, monien muiden aikana yhteensä.” (kevät 2020)

“On ollut tosi antoisaa perehtyä mediakasvatukseen. Tämä on ollut erilaista kuin aiemmat digiopintoni ja olen siksikin liekeissä. Kaikki opittu tukee toistaan.” (syksy 2019)

Koulutus on osa valtakunnallista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamaa (ESR) hanketta Digivoimaa – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta. Hanke ehkäisee 15–29-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä vahvistamalla heidän digihyvinvointitaitojaan. Hankkeen päätteeksi loppuvuodesta 2020 julkaistaan vapaasti ja itsenäisesti opiskeltava Digivoimaa-verkkokurssi.