Artikkelit

Some ilman häirintää ja väkivaltaa — Syksyn ensimmäisellä Aamuklubilla keskustellaan mitä jokainen nuoren kanssa työskentelevä voi tehdä

Mediakasvatusseuran Aamuklubeilla kokoonnutaan virtuaalisesti yhteen ajankohtaisen mediakasvatuksen ilmiön tai uuden tiedon äärelle. Syksyn ensimmäinen Aamuklubi starttaa Nuorisotyönviikolla 11.10.2022 klo 9-10. Aiheena on somessa tapahtuva seksuaalinen häirintä, ahdistelu ja väkivalta. Mitä jokaisen nuorten kanssa työskentelevän ammattilaisen tulisi tietää ilmiöstä? 

Asiantuntijavieraaksi aiheesta alustamaan ja osallistujien kanssa keskustelemaan saapuu digitaalisen nuorisotyön asiantuntija Reetta Hänninen. Reetta työskentelee Sua varten somessa -hankkeessa, jossa tehdään sosiaaliseen mediaan jalkautuvaa nuorisotyötä, jonka tavoitteena on vähentää somessa tapahtuvaa nuoriin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, ahdistelua ja väkivaltaa. Hankkeen työntekijät kohtaavat nuoria suosituilla somealustoilla ja tarjoavat matalan kynnyksen tietoa ja tukea.

Aamuklubilla Reetta avaa ilmiötä sekä kertoo millaisia yhteydenottoja he nuorilta saavat ja minkälaista tukea nuoret itse toivovat. Keskustelemme myös siitä, miten tilanteita voidaan tunnistaa ja ennaltaehkäistä niin, että some voisi olla kaikille kiva ja turvallinen paikka. Reetta jakaa myös oman vinkkinsä digitaaliseen nuorisotyöhön somessa.

Ilmoittaudu mukaan kuulemaan, keskustelemaan ja jakamaan ajatuksiasi tärkeästä aiheesta! Voit jättää kysymyksiä myös ilmoittautumisen yhteydessä.

Puhutaan siitä! Seksuaalisuus ja digitaaliset ympäristöt -seminaari 7.9.2022

Tavalla, jolla kasvattajat puhuvat nuorten seksuaalisuudestat ja digitaalisista ympäristöistä, on enemmän merkitystä kuin arvaammekaan. Miten voimme edistää avointa keskustelua, jotta vaikeaksi koettuja asioita tai kielteisiä kokemuksia saataisiin otettua haltuun? Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa -tutkimushankkeen (IDA) Puhutaan siitä! Seksuaalisuus ja digitaaliset ympäristöt -seminaari 7.9.2022 klo 12.30 - 16. Tilaisuuden järjestävät Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (2019–2022/2025) -tutkimushankke, Koulukino, Mediakasvatusseura ja Sexpo.

Tavalla, jolla kasvattajat puhuvat nuorten seksuaalisuudesta ja digitaalisista ympäristöistä, on enemmän merkitystä kuin arvaammekaan. Kun kasvattajat tarjoavat tutkittua tietoa, edistävät kunnioittavien asenteiden ja arvojen kehittymistä sekä tukevat vastuullisia ihmissuhteita, nuorten turvataidot kehittyvät suojaten mahdollisilta haitoilta. Kun jo varhaisessa vaiheessa luodaan edellytykset avoimelle keskustelulle, mahdollisten vaikeaksi koettujen asioiden tai kielteisten kokemusten ja tapahtumien puheeksi ottaminen helpottuu.  

Syyskuussa järjestettävässä seminaarissa seksuaalisuuden tutkijat ja seksologian alan ammattilaiset tarkastelevat digitaalisten ympäristöjen ja seksuaalisuuden yhteenlinkittymiä tuoreiden tutkimustulosten valossa tuoden esiin tematiikkaan liittyviä laajoja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Puheenvuoroissa valotetaan muun muassa

  • Millainen merkitys seksisomella on nuorille aikuisille
  • Mitä seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan ja miten ne voivat tukea sukupolvien välistä keskustelua seksin digitaalisista ilmiöistä
  • Millaisia ihanteita ja identiteettejä nuorten miesten antifeminististen incel-yhteisöjen verkkokeskusteluissa rakennetaan
  • Mitä seksipositiivinen mediakasvatus on
  • Miten seksuaalikasvatusta voi toteuttaa elokuvakasvatuksen keinoin

Seminaari järjestetään Kino K13:ssa (Katajanokanlaituri 11 A, Katajanokka, Helsinki) klo 12.30 – 16. Lisätietoja tilan saavutettavuudesta: Kino K13:n saavutettavuus.

Tapahtuman puheenvuorot striimataan. Linkki striimiin lähetetään ilmoittautuneille ennen seminaaria.

Seminaariin paikan päällä osallistuvilla on puheenvuorojen jälkeen mahdollisuus katsoa kiitelty ja palkittu Alli Haapasalon ohjaama Tytöt, tytöt, tytöt -elokuva.

Laita 7.9.2022 kalenteriisi ja ilmoittaudu ennakkoon linkistä: https://link.webropol.com/s/puhutaansiita

Tilaisuuden järjestävät Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (2019–2022/2025) -tutkimushankke, Koulukino, Mediakasvatusseura ja Sexpo.