Tag Archive for: selvitys

Monilukutaitoa vahvistamassa — selvitys ammattiin opiskelevien nuorten monilukutaidosta

Miten ammattikouluissa opiskelevat nuoret arvioivat monilukutaitoaan? — Tervetuloa selvityksen julkaisutilaisuuteen 13.9.

Tag Archive for: selvitys