Artikkelit

Pimp My Slides – opetusmateriaalin kehittämiskoulutus opettajille

Metropolia Ammattikorkeakoulu järjestää maksuttoman, Opetushallituksen tukeman, opetustoimen henkilöstökoulutuksen opetusmateriaalien kehittämiseen. Koulutus on suunnattu peruskoulussa tai toisella asteella toimiville opetusalan ammattilaisille.

Pimp my Slides – opetusmateriaalin kehittämiskoulutus on kolmesta toisiaan täydentävästä 5 opintopisteen laajuisesta kurssista koostuva kokonaisuus:

  • visuaalinen suunnittelu ja kuvailmaisu (5 op)
  • video ja animaatio (5 op)
  • informaation visualisointi ja presentaation koostaminen (5 op)

MILLOIN?

Kurssit toteutetaan keväällä ja syksyllä 2019

MISSÄ?

Hämeentie 135 D, Helsinki

KENELLE?

Perusopetuksen ja toisen asteen opettajat

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet:

Koulutuksen järjestää Metropolia Ammattikorkeakoulu/ Viestinnän tutkinto-ohjelma.

Haku koulutuksiin on käynnissä: metropolia.fi/pimpmyslides

 

Faktabaari EDU: Vaalit tulevat, oletko valmis?

Faktabaari EDU on laatinut uuden avoimen oppimateriaalin opettajien tueksi erityisesti vaalikampanjoiden seurantaan. Vaalit tulevat, oletko valmis -materiaalin tavoitteena on antaa sekä opettajille että oppilaille työkaluja kriittistä ajattelua ja osallistumista edistävään mediaseurantaan. Materiaalissa faktantarkistusta esitellään myös monialaisena oppimiskokonaisuutena ja materiaali sisältää myös käytännöllisiä tuntiaktiviteetteja.

Materiaalin on tuottanut Markus Neuvonen, joka toteuttaa Mediakasvatusseurassa uutta Media Coach EDU-koulutushanketta. Materiaalissa on hyödynnetty muun muassa KAVIn ja Mediakasvatuskeskus Metkan tuottamia mediakasvatusmateriaaleja.

Faktabaari aloitti Suomessa faktantarkistuksen 2014 EU-vaalien yhteydessä. Nyt ilmestynyt materiaali pohjautuu pilottihankkeeseen, jossa Faktabaarin asiantuntijat muokkasivat yhdessä Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun opettajien kanssa avoimuuteen perustuvan faktantarkistusmetodin koulukäyttöön soveltuvaksi vuoden 2017 kunnallisvaalien yhteydessä.

Lisätietoja:

Faktabaarin tiedote faktantarkistusmetodin kehittämisestä kouluihin

Portfolio Items