Tag Archive for: oppimateriaali

Uusia verkkomateriaaleja nuorille monilukutaidon vahvistamiseen

Monilukutaitoa vahvistamassa -hankkeessa tuotetun työkalupakin nuorille suunnatut verkko-oppimateriaalit on nyt julkaistu! Pääset tutustumaan materiaaleihin täällä: Työkaluja monilukutaidon vahvistamiseen

Nämä monipuoliset verkossa tehtävät harjoitukset sopivat nuorten itsenäiseen työskentelyyn. Tehtävät on jaettu viiden eri teeman alle, joista jokainen sisältää 2 – 3 verkkotehtävää. Jokaiseen yksittäiseen tehtävään kuuluu pieni lämmittelyharjoitus sekä itsenäinen tuottamisharjoitus, joka voidaan palauttaa opettajalle/ohjaajalle sovitulla tavalla.

  1. Informaatiolukutaito
  2. Vuorovaikutus ja sosiaalinen media
  3. Kuvanlukutaito ja tuottaminen
  4. Osallistuminen ja vaikuttaminen
  5. Turvallisuus digiympäristöissä

Monilukutaitoa vahvistamassa -työkalupakki sisältää monilukutaitoa vahvistavia materiaaleja nuorille sekä heidän opettajilleen/ohjaajilleen. Tämän erityisesti ammattioppilaitoksissa opiskeleville ja ammatillisille opettajille suunnatun materiaalikokonaisuuden tarkoitus on vahvistaa nuorten monilukutaitoa, lisätä ymmärrystä monilukutaidon ja hyvinvoinnin yhteyksistä sekä tarjota ammatillisille opettajille toimivia työkaluja monilukutaitoon liittyvien teemojen käsittelyyn etenkin YTO-aineissa.

Työkalupakkiin kuuluu lisäksi työpajamalleja, jotka helpottavat opettajien/ohjaajien työtaakkaa tarjoamalla valmiita työpajaideoita ja materiaaleja monilukutaitoon liittyen.

Hankkeessa tehty selvitys nuorten monilukutaidosta sekä selvityksen pohjalta luodut infografiikat täydentävät myös myöhemmin kokonaisuutta tarjoten tietoa monilukutaidosta ja sen vahvistamisesta. 

Lisätietoja:

Mikko Hautakangas (mikko.hautakangas@mediakasvatus.fi)
Koulutussuunnittelija
Monilukutaitoa vahvistamassa -hanke

Uusia oppimateriaaleja kestävän tulevaisuuden kannalta tärkeiden mediataitojen vahvistamiseen

Mediakasvatusseura on julkaissut uuden Tutkimusmatka tulevaisuuden mediataitoihin -oppimateriaalipaketin kestävän tulevaisuuden mediataitojen vahvistamiseksi. Materiaalit tarjoavat työkaluja ja valmiita opetuksessa hyödynnettäviä sisältöjä, kuten infograafeja, tietoiskumaisia sisältöjä, pelillisiä harjoituksia ja pohdintatehtäviä.

Materiaalit on jaettu neljään osioon:

  1. Sosiaalinen kestävyys ja kriittinen medialukutaito digitaalisissa ympäristöissä
  2. Kulttuurinen kestävyys ja yhdenvertaisuus digiyhteiskunnassa
  3. Ekologinen kestävyys ja vastuullinen digiteknologian käyttö
  4. Taloudellinen kestävyys ja datatalous digiyhteiskunnassa

Kokonaisuus on suunnattu erityisesti toisen asteen ja yläkoulun opettajille, mutta se on vapaasti myös muiden kasvatus- ja opetustyötä tekevien käytössä. Materiaalit on tuotettu yhteistyössä useiden asiantuntijoiden kanssa Tutkimusmatka mediataitoihin – tämän päivän mediailmiöistä huomisen mediataitoja -hankkeessa.

TUTKIMUSMATKA TULEVAISUUDEN MEDIATAITOIHIN -MATERIAALIPAKETIN PÄÄSIVULLE
Tutkimusmatka tulevaisuuden mediataitoihin

Tag Archive for: oppimateriaali