Tag Archive for: opetus

Monilukutaitoa peruskoululaisille-sivusto mediakasvatuksen tueksi

Mitä monilukutaito on, miten sitä voi opettaa ja mikä merkitys sillä on perusopetuksen opetussuunnitelmassa?

Lapin yliopiston Media Education Hub on tuottanut OpenDigi -hankkeessa uuden ”Monilukutaitoa peruskoululaisille!” -sivuston, jonka tavoitteena on ohjata ja kannustaa opettajatiimejä tukemaan oppilaiden monilukutaitoa ilmiölähtöisesti. Sivusto on suunnattu erityisesti monilukutaidosta ja sen opettamisesta kiinnostuneille perusasteen opettajille.

Sivustolla esitellään Monilukutaidon oppimisprosessi peruskoulussa (MOPPI) pedagoginen malli, joka antaa opettajille työkaluja suunnitella ja toteuttaa oppilaiden monilukutaidon tukemista perusopetuksessa. Sivustolle on koottu myös runsaasti monilukutaitoon liittyviä tukimateriaaleja, jotka voivat tarjota uusia näkökulmia ja ajatuksia aiheesta.

Lisätietoja

Monilukutaitoa peruskoululaisille-sivusto

Tutkijatohtori Satu-Maarit Frangou

satu-maarit.frangou(at)ulapland.fi

Helsinki oppii -sivusto avattu

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on avannut Helsinki oppii -verkkosivuston, josta löytyy tietoa kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaatiosta Helsingissä.

Verkkosivujen tarkoitus on jakaa tietoa siitä, kuinka digitalisaatio näkyy päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten arjessa. Sivuilta voi hakea tietoa ja ideoita omaan digitaalisuusteemaiseen opetukseen. Oppimisen toteutukset -osiossa kerrotaan jo toteutuneista digitalisaatiokokeiluista ja arvioidaan niiden onnistumista. Lisäksi sivustolta löytyy tietoa teknologian opetus- ja opiskelukäyttöön liittyvistä täydennyskoulutuksista.

 

Tag Archive for: opetus