Tag Archive for: Museoliitto

Tarinat peliin! Materiaaleja museo- ja pelialan yhteistyöhön

Mediakasvatusseura on ollut mukana museo- ja pelialoja yhdistävän Tarinat peliin-hankkeen ohjausryhmässä. Suomen museoliiton ja Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) yhteishanke toteutettiin 1.5.2017-30.4.2019.

Suomen museoissa on valtavat kokoelmat historiaan, luontoon ja taiteeseen liittyviä esineitä, kuvia ja taidetta. Näistä sisällöistä suuri osa kuitenkin jää yleisön saavuttamattomiin, koska museoilla ei ole tarpeeksi resursseja, osaamista ja välineitä kertoa digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntävillä tavoilla. Toisaalta pelinkehittäjät ja digitaalisten palveluiden kehittäjät eivät ole tietoisia kaikista museosisältöjen tarjoamista mahdollisuuksista.

Tarinat peliin -hankkeen taustalla on ollut ajatus edistää museoiden
kulttuuriperintösisältöjen käyttöä pelialalla: lisätä pelialan toimijoiden osaamista ja kiinnostusta kulttuuriperintöaineiston käyttöä kohtaan sekä tarjota museotoimijoille uutta tietoa ja osaamista liittyen museoympäristöjen pelillisiin mahdollisuuksiin.

Hankkeessa tuotetussa Tarinat peliin – matkalla museo- ja pelialojen yhteistyöhön -verkkojulkaisussa kuvataan hankkeen toimenpiteitä, tuloksia ja tärkeimpiä oppeja. Lisäksi se kokoaa yhteen hankkeen blogisarjan 10 blogikirjoitusta, jotka on julkaistu Suomen museoliiton P.S. -blogissa. Kirjoitukset käsittelevät pelejä, pelillisyyttä, museoalaa, pelialaa ja yhteistyötä eri näkökulmista. Julkaisun liitteenä on sopimusmalli tilanteesta, jossa pelissä on käytetty tekijänoikeuden suoja-ajan piiriin kuuluvaa taideteosta.

Lisäksi hankkeessa kehitettiin neljä pilottipeliä yhteistyössä museoiden ja KAMKin pelitiimin kanssa sekä tuotettiin Kulttuuriperinnöstä potkua peliin-koulutus kulttuuriperintöaineiston luovasta käytöstä ja hyödyntämistä pelialalla.

Kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit on koottu Museoliiton sivuille.

 

Museot pelissä – Museums at Play

Maksuttomassa tapahtumassa kootaan yhteen Tarinat peliin -hankkeen tuloksia, kuullaan puheenvuoroja peleistä, tarinoista ja oppimisesta sekä keskustellaan museoiden ja pelialan yhteistyön mahdollisuuksista. Lisäksi tilaisuudessa kuullaan kuinka hankkeen pilottipelit syntyivät ja päästään pelaamaan hankkeessa kehitettyjä VR- ja mobiilipelejä. Peleihin voi tutustua etukäteen täällä.

Tilaisuus on suunnattu kaikille museoiden ja pelialan yhteistyöstä kiinnostuneille. Tarinat peliin on Suomen museoliiton ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää museo- ja pelialojen yhteistyötä.

Missä ja milloin?

12.12.2018, Microsoft Flux, Korkeavuorenkatu 35, Helsinki

Osallistuminen vaatii ennakkoilmoittautumisen.

Ohjelma

15:00 Welcome to Microsoft Flux

15:10 Mitä olemme oppineet Tarinat peliin -hankkeesta?/ What have we learned from Stories to Games Project?, Projektipäällikkö Pauliina Kinanen, Suomen museoliitto

15:30 Pelit tarinankerronnan välineinä, tietokirjailija Juho Kuorikoski

16:00 Minecraftillä rautakauteen – Open world -pelimaailman mahdollisuudet esihistorian opetuksessa, erityisasiantunija Kim Krappala

16:30 Paneelikeskustelu museoiden ja pelialan yritysten yhteistyön mahdollisuuksista ja ansaintalogiikoista

17:15 Q & A -sessio – kuinka hankkeen pilottipelit syntyivät?
Kysymyksiä ja vastauksia pelien tekemisen prosessista. Keskustelijoina Kajaanin ammattikorkeakoulun pelitiimin sekä pilottimuseoiden edustajia.

18:00 Pelidemot, verkostoitumista, pientä syötävää ja juotavaa / Game demos, networking, snacks and drinks

19:30 Tapahtuma päättyy / End of event

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Pauliina Kinanen
pauliina.kinanen(a)museoliitto.fi
p. +358 40 354 2205