Tag Archive for: monilukutaito

Mikko Hautakangas on Mediakasvatusseuran tiimin uusi vahvistus

Mediakasvatusseuran syksyyn uutta virtaa tuo asiantuntija ja koulutussuunnittelija Mikko Hautakangas! Mikko liittyi loppuvuodeksi Mediakasvatusseuran tiimiin saattelemaan loppuun Monilukutaitoa vahvistamassa -hankkeen ja viemään kentälle sen tuottamaa tietoa ja työkaluja. Hankkeessa työskennellään erityisesti ammatillisten oppilaitosten kanssa, mutta materiaalit soveltuvat hyvin monilukutaitotyöhön muuallakin – voit tutustua materiaaleihin täällä: https://mediakasvatus.fi/materiaali/tyopajamalleja-monilukutaidon-vahvistamiseen/

Mikko tuo tullessaan vahvat kontaktit yliopistomaailmaan, sillä hän on ehtinyt pian parinkymmenen vuoden aikana työskennellä erityisesti Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Cometissa tutkijana ja opettajana sekä lisäksi lyhyemmillä komennuksilla Lapin yliopistossa mediakasvatuksen yliopisto-opettajana ja Helsingin yliopistossa tutkijana osallisuuden ja demokratiakokeilujen parissa.

Tutkijan työssään Mikko on perehtynyt monenlaisiin mediakulttuurin ilmiöihin. Tosi-TV ja yleisön aktiivisuus, muotiblogien ammattimaistuminen, nuorten miesten mediakulttuuri ja journalistinen dokumenttiteatteri ovat yhä kiinnostavia aiheita myös mediakasvatuksen näkökulmasta!

Myös Mikon tuore työkokemus toisen asteen opiskelijoiden ja opettajien kanssa tulee syksyn aikana varmasti tarpeeseen. Mikko nimittäin vastasi lukuvuoden 2022-2023 aikana tutkimuskeskus Cometin järjestämien niin sanottujen Mediatutkimustuntien eli ”Viestintä- ja mediatutkimuksen toisen asteen yhteys” -hankkeen medialukutaito- ja tiedekasvatustapahtumien järjestämisestä.

Viime vuodet Mikon ensisijaisena kiinnostuksen kohteena on ollut polarisaation ja median suhde. Sovittelujournalismin kehittämisen, kokeilujen ja tutkimisen kautta Mikko on intoutunut mukaan sovittelun ja restoratiivisen ajattelun maailmaan monella tapaa. Sovittelujournalistien yhdistyksen Sopiva ry:n aktiivina Mikko on mukana edistämässä suomalaista keskustelua journalismin ja julkisuuden moniäänisyydestä sekä tutkimassa dialogin haasteita ja mahdollisuuksia yhdessä toimittajien ja tutkijoiden kanssa. Mikko toimii myös vapaaehtoisena rikos- ja riita-asioiden sovittelijana. Lisäksi hän on yksi Pirkanmaan polarisaatioverkoston perustajajäsenistä – verkosto tuo yhteen erilaisia järjestöjä ja organisaatioita, jotka toimivat eriarvoisuuden ja polarisaation ehkäisemiseksi ja moniarvoisen yhteiskunnan kehittämiseksi.

Valokuvassa koulutussuunnittelija Mikko Hautakangas

Mikko tuo tullessaan vahvat kontaktit yliopistomaailmaan, sillä hän on ehtinyt pian parinkymmenen vuoden aikana työskennellä erityisesti Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Cometissa.

Uusia verkkomateriaaleja nuorille monilukutaidon vahvistamiseen

Monilukutaitoa vahvistamassa -hankkeessa tuotetun työkalupakin nuorille suunnatut verkko-oppimateriaalit on nyt julkaistu! Pääset tutustumaan materiaaleihin täällä: Työkaluja monilukutaidon vahvistamiseen

Nämä monipuoliset verkossa tehtävät harjoitukset sopivat nuorten itsenäiseen työskentelyyn. Tehtävät on jaettu viiden eri teeman alle, joista jokainen sisältää 2 – 3 verkkotehtävää. Jokaiseen yksittäiseen tehtävään kuuluu pieni lämmittelyharjoitus sekä itsenäinen tuottamisharjoitus, joka voidaan palauttaa opettajalle/ohjaajalle sovitulla tavalla.

  1. Informaatiolukutaito
  2. Vuorovaikutus ja sosiaalinen media
  3. Kuvanlukutaito ja tuottaminen
  4. Osallistuminen ja vaikuttaminen
  5. Turvallisuus digiympäristöissä

Monilukutaitoa vahvistamassa -työkalupakki sisältää monilukutaitoa vahvistavia materiaaleja nuorille sekä heidän opettajilleen/ohjaajilleen. Tämän erityisesti ammattioppilaitoksissa opiskeleville ja ammatillisille opettajille suunnatun materiaalikokonaisuuden tarkoitus on vahvistaa nuorten monilukutaitoa, lisätä ymmärrystä monilukutaidon ja hyvinvoinnin yhteyksistä sekä tarjota ammatillisille opettajille toimivia työkaluja monilukutaitoon liittyvien teemojen käsittelyyn etenkin YTO-aineissa.

Työkalupakkiin kuuluu lisäksi työpajamalleja, jotka helpottavat opettajien/ohjaajien työtaakkaa tarjoamalla valmiita työpajaideoita ja materiaaleja monilukutaitoon liittyen.

Hankkeessa tehty selvitys nuorten monilukutaidosta sekä selvityksen pohjalta luodut infografiikat täydentävät myös myöhemmin kokonaisuutta tarjoten tietoa monilukutaidosta ja sen vahvistamisesta. 

Lisätietoja:

Mikko Hautakangas (mikko.hautakangas@mediakasvatus.fi)
Koulutussuunnittelija
Monilukutaitoa vahvistamassa -hanke

Tag Archive for: monilukutaito