Tag Archive for: mediakasvatustutkimus

Mediakasvatusseura edustettuna Tampereen yliopiston kasvatustieteen päivillä

Tampereen yliopistossa järjestetään Kansalliset kasvatustieteen päivät 15–16.11.2018. Tapahtuman teemana on tänä vuonna Hyvyys, totuus ja kauneus kasvatuksessa.

Kasvatustieteen päivillä mediakasvatus ja monilukutaito ovat vahvasti esillä. Mediakasvatus ja digitaalinen lukutaito sekä  Monilukutaidon pedagogiikkaa muodostavat seminaarissa omat teemaryhmänsä. Näissä teemaryhmissä kuullaan tutkimuspuheenvuoroja myös lukuisilta Mediakasvatusseuran asiantuntijoilta ja hallituksen jäseniltä. Seuran hallituksen puheenjohtaja Päivi Rasi puhuu sekä monilukutaidon ilmiöpohjaisesta oppimisesta lukiossa että siitä, kuinka ikäihmiset vastaanottavat ja oppivat käyttämään digitaalisia terveys- ja hyvinvointipalveluja.  Hallituksen muista jäsenistä Mikko Meriläisen puheenvuoro käsittelee pelisivistykseen pohjautuvaa pelikasvatusta ja Mari Pienimäki esittelee mediakasvatusta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten inkluusion edistämiseksi. Mediakasvatusseuran suunnittelija Emmi Huhtanen on mukana esityksessä, jossa käsitellään mediakasvatusmenetelmiä opettajankoulutuksessa.

Tutustu seminaarin koko ohjelmaan täällä >>

Lähikuva-lehden teemana mediakasvatus

Lähikuva-lehden 2/2018 teemana on mediakasvatus. Teemanumeron vastaavina toimittajina toimivat Mediakasvatusseuran hallituksen jäsenet Marjo Kovanen (Koulukino ry.) sekä Sanna Spišák (Suomen nuorisokeskusyhdistys).

Lähikuva on elokuvan ja mediakulttuurin tutkimukseen keskittynyt tieteellinen aikakauslehti. Nyt ilmestyneen teemanumeron tekstit paneutuvat mediaan, mediakulttuuriin sekä mediakulttuuristen ilmiöiden ja asioiden tarkasteluun kasvun, kasvatuksen tai kasvattavuuden näkökulmasta.

Lataa teemanumero täältä >>

Sisältö:

PÄÄKIRJOITUS
Lähikuvassa mediakasvatus – MARJO KOVANEN, SANNA SPIŠÁK

VERTAISARVIOIDUT ARTIKKELIT
Keinotekoiset kommentit? – TANJA SIHVONEN, LOTTA LEHTI
Verkottunut esineleikki osana esiopetusta – KATRIINA HELJAKKA, PIRITA IHAMÄKI

KATSAUKSET
Kasvot ja katse digiajan vuorovaikutuksessa – LAURA PÖNKÄNEN
Dokumenttielokuva mediakasvatuksen työkaluna – ANNE LILL RAJALA

ARKISTOJEN AARTEET
Fugiendo vincimus! Isä, poika ja pyhä valta – JUKKA SIHVONEN

KIRJA-ARVIOT
Rakkaudesta lajiin – urheilun tunnetaloudesta materiaalia mediakasvatukseen – RAUNA RAHJA
Karnevalistisia kertomuksia – lastenelokuvan monet mahdollisuudet – MARJO KOVANEN

ENGLISH SUMMARIES

Lataa pdf tästä linkistä