Artikkelit

Nuorten parissa toimiva ohjaaja: hae mukaan Media Civic Engagers -työpajaviikolle Norjaan!

Kuvassa kolme nauravaa ihmistä, jotka ottavat yhteiskuvaa ja teksti: Oletko nuorten parissa toimiva ohjaaja tai nuoriso-ohjaaja?

Tule mukaan oppimaan ja kehittämään työkaluja, joilla voit innostaa nuoria mukaan aktiiviseen kansalaisuuteen mediataitoja hyödyntämällä! Haemme eurooppalaiseen Media Civic Engagers -hankkeeseen viidestä seitsemään innokasta ja sitoutunutta ohjaajaa, joilla on olemassa valmiit verkostot nuorten parissa.

Tarjoamme valituille upean kokemuksen ja työpajaviikon elokuun lopussa (22.–26.8.) Norjassa, jossa pääset vaihtamaan ajatuksia sekä tutustumaan muihin nuoriso-ohjaajiin Romaniasta, Suomesta ja Norjasta.

Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää omaa osaamista – tilaisuutta ei kannata hukata! Laita hakemus tulemaan tällä lomakkeella viimeistään 31.5.2022.

Valittujen henkilöiden tulee olla nuorten ohjaajina toimivia tai nuorisoalan ammattilaisia, jotka pystyvät hyödyntämään työpajoja omassa yhteisössään. Valittujen tulee sitoutua hankkeen työpajojen testaamiseen vähintään viiden nuoren ja viiden nuorten kanssa toimivan ohjaajan kanssa syksyllä 2022 (kaksi työpajaa) sekä osallistua hankkeen työpajaan Helsingissä (tai etänä) toukokuun lopussa.

Osallistujille tarjotaan matkat Norjaan ja majoitus siellä sekä työpajaviikon ruokailut.

Kerrothan hakemuksessasi hieman itsestäsi sekä siitä, missä ja milloin voisit kokeilla työpajoja!

Lisätietoja:

Outi Kovanen
Hankekoordinaattori / Mediakasvatusseura

Mediakasvatusseura etsii koulutussuunnittelijaa monilukutaito-teemaiseen hankkeeseen

Sinusta uusi kollegamme?

Mediakasvatusseura on mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää mediakasvatusta Suomessa. Mediakasvatusseura tuo esiin mediakasvatukseen liittyvää tietoa ja hyviä käytäntöjä sekä tuottaa koulutuksia, monenlaisia materiaaleja ja tilaisuuksia. Lisäksi seura tekee vaikuttamistyötä ja yhteistyötä monien eri toimijoiden ja tahojen kanssa.

Oletko kiinnostunut nuorten monilukutaidosta ja sen osuudesta hyvinvointiin? Innostaako sinua nuorten ja toisen asteen opettajien kouluttaminen ja mediataitojen kehittäminen? Koetko itsesi hanketyön osaajaksi?

Etsimme tiimiimme koulutussuunnittelijaa Monilukutaito hyvinvoinnin tukena -hankkeeseen, jossa vahvistetaan toisen asteen nuorten ja ammatillisten opettajien monilukutaidon osaamista. Hankkeessa tuotetaan selvitys nuorten mediataitojen ja hyvinvoinnin yhteydestä, työpajamallipilotointi sekä koulutuksia ammatillisille opettajille toisen asteen oppilaitoksissa.

Tärkeimpänä tehtävänäsi on vastata hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä avustaa raportoinnissa.

Koulutukseltasi voit olla esimerkiksi (ammatillinen) opettaja, kasvatustieteilijä, nuorisotyöntekijä tai työn kautta oppinut mediakasvatuksen asiantuntija. Odotamme kuitenkin, että sinulla on tietoa ja osaamista moniluku- ja mediataitojen vahvistamiseen liittyvästä työstä sekä kokemusta koulutussuunnittelusta, kouluttamisesta ja hanketyöstä. 

Työsuhde on 18 kuukauden määräaikaisuus ja hanke toteutetaan vuosien 2022–2023 aikana.  Työn aloitus on mahdollisimman pian. Hankerahoitus tulee Opetushallituksen Lukuliike-ohjelmasta.

Etsimme henkilöä, jolla on:

 • mediakasvatukseen ja monilukutaitoon liittyvää osaamista
 • (esim. dis- ja misinformaatio, kriittinen lukutaito, digitaalinen hyvinvointi)
 • näyttöä koulutussuunnittelusta ja kouluttamisesta
 • kokemusta nuorten tai ammatillisten opettajien kanssa työskentelystä
 • kokemusta hankkeiden koordinoinnista
 • valmiuksia tarttua työhön innokkaalla ja kehittävällä otteella
 • kykyä tuottaa selkeää ja informatiivista tekstiä.

Eduksesi katsomme myös, jos sinulla on:

 • kokemusta ja verkostoja erityisesti toisen asteen ammatillisella kentällä
 • taustaa nuorten osallisuuden tukemisesta
 • osaamista demokratiaan, hyvinvointiin (esim. kiusaaminen) liittyvistä teemoista
 • kokemusta työskentelystä maahanmuuttajataustaisten nuorten parista.

Viihdyt itseohjautuvassa roolissa, mutta nautit samalla yhteistyöstä asiantuntijoidemme kanssa. Päävastuu hankkeen toteuttamisesta on sinulla, mutta tukenasi on koko Mediakasvatusseuran tiimi.

Miksi Mediakasvatusseura?

Tarjoamme sinulle aitiopaikan mediakasvatuskentällä sekä mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, jossa pääset paneutumaan medialukutaidon kehittämiseen. Pääset toimimaan yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden äärellä järjestössä, jossa uskalletaan kokeilla uusia lähestymistapoja. Tulet olemaan osa mukavaa työyhteisöä ja saat mahdollisuuden kehittää osaamistasi. Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian (18 kk määräaikaisuus). Toimistomme sijaitsee Helsingin Kruununhaassa, mutta työtä tehdään tällä hetkellä pääosin etätyönä.

Lisätietoja tehtävästä antaa puhelimitse arki-aamupäivisin kello 9–10 Mediakasvatusseuran toiminnanjohtaja Christa Prusskij puh. 050 594 2275.

Haku on auki perjantaihin 25.2.2022 klo 16.00 saakka, mutta käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana. Lähetä vapaamuotoinen hakemus, CV ja näytteitä osaamisestasi sähköpostitse osoitteeseen christa.prusskij@mediakasvatus.fi.

Mediakasvatusseuran strategia vuosille 2022–2025 julkaistu

Mediakasvatusseuran tammikuussa julkaistun strategian päätavoitteet ovat: 1) nuorten mediataidot vahvistuvat ja hyvinvointi lisääntyy media-arjessa, 2) Mediakasvatusseura on ajankohtaisen mediakasvatustiedon ja laadukkaiden palveluiden tuottaja ja välittäjä, 3) Mediakasvatusseuran toiminta on vaikuttavaa ja eteenpäin katsovaa sekä 4) Mediakasvatusseuran resurssit ovat kestävällä pohjalla.

Edellisen välikausistrategian pohjalta ponnistavaa nelivuotisstrategiaa on työstetty pitkin vuotta 2021 Mediakasvatusseuran hallituksen ja kentän toimijoiden kanssa. Strategiassa huomioidaan entistä vahvemmin nuorten osallisuus ja toimijuus, mediakasvatuksen saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä ympäristötietoisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen mediakasvatuksen näkökulmasta. Myös Mediakasvatusseuran arvoja on uudessa strategiassa päivitetty ja avattu.

Tutustu Mediakasvatusseuran strategiaan vuosille 2022 – 2025 suomeksi täällä.

Organisationens strategi 2022 – 2025 på svenska finns fär.