Tag Archive for: Mediakasvatusseura

Sofia Grönberg tuo visuaalisen viestinnän tuulia Mediakasvatusseuraan

Mediakasvatusseuran uusin tulokas on viestintäassistentti Sofia Grönberg. Sofia liittyy mukaan seuran toimintaan loppuvuoden ajaksi ja hänen työpöydällään ovat muun muassa viestintäkampanjoiden suunnittelu, sosiaalisen median sisällöntuotanto sekä tapahtumatuotanto.

Sofia on valmistunut vuonna 2023 kasvatustieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta, jossa hän on opiskellut pääaineenaan kasvatuspsykologiaa sekä valinnaisina opintoina kuvataidetta, yhteiskuntatieteitä sekä viestintää. Taustansa pedagogina Sofia näkee etuna erityisesti mediakasvatuksen parissa työskennellessä, mutta toisaalta myös laajemmin suunnitellessa tarkkanäköistä ja vastuullista viestintää. 

Mediakasvatuksen teemoihin Sofia tutustui alun perin kirjoittaessaan Pro gradu -tutkielmaa, jossa hän tutki disinformaatiota kulttuurisena ilmiönä mediakasvattajan näkökulmasta. Tämän myötä innostus mediakentän ajankohtaisiin tapahtumiin sekä populaarikulttuurin ilmiöiden analysointiin saivat Grönbergin hakeutumaan alalle. 

Sofian vahvuuksia ovat audiovisuaalinen sisällöntuotanto sekä kyky tarkastella asioita uusista näkökulmista. Juuri yllättävien ja mielikuvituksellisten konseptien kehittäminen asiatyylisten aiheiden pohjalta näyttäytyy Sofialle innostavana haasteena. 

Sofia on toiminut aiemmin harjoittelijana Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa, joka hänen mukaansa tarjosi hienon mahdollisuuden tutustua mediakasvatuskenttään ja ideoida viestintää suhteessa mediailmiöihin. Mahdollisuudet kehittyä ja oppia jatkuvat luontevasti Mediakasvatusseurassa, jossa Sofia odottaa erityisesti sosiaalisen median videotuotantojen sekä uusien konseptien ideointia.

Mikko Hautakangas on Mediakasvatusseuran tiimin uusi vahvistus

Mediakasvatusseuran syksyyn uutta virtaa tuo asiantuntija ja koulutussuunnittelija Mikko Hautakangas! Mikko liittyi loppuvuodeksi Mediakasvatusseuran tiimiin saattelemaan loppuun Monilukutaitoa vahvistamassa -hankkeen ja viemään kentälle sen tuottamaa tietoa ja työkaluja. Hankkeessa työskennellään erityisesti ammatillisten oppilaitosten kanssa, mutta materiaalit soveltuvat hyvin monilukutaitotyöhön muuallakin – voit tutustua materiaaleihin täällä: https://mediakasvatus.fi/materiaali/tyopajamalleja-monilukutaidon-vahvistamiseen/

Mikko tuo tullessaan vahvat kontaktit yliopistomaailmaan, sillä hän on ehtinyt pian parinkymmenen vuoden aikana työskennellä erityisesti Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Cometissa tutkijana ja opettajana sekä lisäksi lyhyemmillä komennuksilla Lapin yliopistossa mediakasvatuksen yliopisto-opettajana ja Helsingin yliopistossa tutkijana osallisuuden ja demokratiakokeilujen parissa.

Tutkijan työssään Mikko on perehtynyt monenlaisiin mediakulttuurin ilmiöihin. Tosi-TV ja yleisön aktiivisuus, muotiblogien ammattimaistuminen, nuorten miesten mediakulttuuri ja journalistinen dokumenttiteatteri ovat yhä kiinnostavia aiheita myös mediakasvatuksen näkökulmasta!

Myös Mikon tuore työkokemus toisen asteen opiskelijoiden ja opettajien kanssa tulee syksyn aikana varmasti tarpeeseen. Mikko nimittäin vastasi lukuvuoden 2022-2023 aikana tutkimuskeskus Cometin järjestämien niin sanottujen Mediatutkimustuntien eli ”Viestintä- ja mediatutkimuksen toisen asteen yhteys” -hankkeen medialukutaito- ja tiedekasvatustapahtumien järjestämisestä.

Viime vuodet Mikon ensisijaisena kiinnostuksen kohteena on ollut polarisaation ja median suhde. Sovittelujournalismin kehittämisen, kokeilujen ja tutkimisen kautta Mikko on intoutunut mukaan sovittelun ja restoratiivisen ajattelun maailmaan monella tapaa. Sovittelujournalistien yhdistyksen Sopiva ry:n aktiivina Mikko on mukana edistämässä suomalaista keskustelua journalismin ja julkisuuden moniäänisyydestä sekä tutkimassa dialogin haasteita ja mahdollisuuksia yhdessä toimittajien ja tutkijoiden kanssa. Mikko toimii myös vapaaehtoisena rikos- ja riita-asioiden sovittelijana. Lisäksi hän on yksi Pirkanmaan polarisaatioverkoston perustajajäsenistä – verkosto tuo yhteen erilaisia järjestöjä ja organisaatioita, jotka toimivat eriarvoisuuden ja polarisaation ehkäisemiseksi ja moniarvoisen yhteiskunnan kehittämiseksi.

Valokuvassa koulutussuunnittelija Mikko Hautakangas

Mikko tuo tullessaan vahvat kontaktit yliopistomaailmaan, sillä hän on ehtinyt pian parinkymmenen vuoden aikana työskennellä erityisesti Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Cometissa.

Mediakasvatusseura etsii koulutussuunnittelijaa monilukutaito-hankkeeseen

Sinusta uusi kollegamme?

Oletko kiinnostunut nuorten monilukutaidosta? Innostaako sinua nuorten ja toisen asteen opettajien kouluttaminen ja mediataitojen kehittäminen? Pidät organisoimisesta ja olet tottunut pistämään itsesi likoon?

Mediakasvatusseura on mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää mediakasvatusta Suomessa. Mediakasvatusseura tuo esiin mediakasvatukseen liittyvää tietoa ja hyviä käytäntöjä sekä tuottaa koulutuksia, monenlaisia materiaaleja ja tilaisuuksia. Lisäksi seura tekee vaikuttamistyötä ja yhteistyötä eri toimijoiden ja tahojen kanssa.

Etsimme tiimiimme koulutussuunnittelijaa saattamaan loppuun loppusuoralla olevaa Monilukutaitoa vahvistamassa -hanketta. Hankkeessa vahvistetaan toisen asteen nuorten ja ammatillisten opettajien monilukutaidon osaamista. Hankkeessa on jo tuotettu selvitys toisen asteen nuorten monilukutaidoista ammatillisessa koulutuksessa, työpajamalleja sekä verkko-oppimateriaaleja monilukutaidon opetuksen vahvistamiseksi.  

Seuraavassa vaiheessa tehtävänäsi on toteuttaa työpajamallipilotointia ja koulutuksia ammatillisille opettajille ja oppilaille materiaalien pohjalta, vastata materiaalien loppuviilauksesta sekä toteuttaa selvityksen julkaisuseminaari. Tärkeimpiä tavoitteita on hankkeen loppuunsaattaminen ja materiaalien jalkauttaminen.

Koulutukseltasi voit olla esimerkiksi (ammatillinen) opettaja, kasvatustieteilijä, nuorisotyöntekijä tai työn kautta oppinut mediakasvatuksen asiantuntija. Odotamme kuitenkin, että sinulla on tietoa ja osaamista moniluku- ja mediataitojen vahvistamiseen liittyvästä työstä sekä kokemusta koulutussuunnittelusta, kouluttamisesta ja hanketyöstä. 

Työsuhde on n. 5 kuukauden määräaikaisuus (kesä/elo-joulukuu 2023).  Palkkaus on 2700-3200€ välillä kokemuksesta riippuen. Hankerahoitus on osa Opetushallituksen Lukuliike-ohjelmaa.

Etsimme henkilöä, jolla on:

  • mediakasvatukseen ja monilukutaitoon liittyvää osaamista (esim. dis- ja misinformaatio, kriittinen lukutaito, digitaalinen hyvinvointi)
  • näyttöä koulutussuunnittelusta ja kouluttamisesta
  • kokemusta nuorten tai ammatillisten opettajien kanssa työskentelystä
  • organisointikykyä ja kokemusta hankkeiden koordinoinnista
  • valmiuksia tarttua työhön innokkaalla ja kehittävällä otteella

Eduksesi katsomme myös, jos sinulla on:

  • kokemusta ja verkostoja erityisesti toisen asteen ammatillisella kentällä
  • taustaa nuorten osallisuuden tukemisesta
  • kokemusta työskentelystä maahanmuuttajataustaisten nuorten parista.

Viihdyt itseohjautuvassa roolissa, mutta nautit samalla yhteistyöstä asiantuntijoidemme kanssa. Päävastuu hankkeen loppuunsaattamisessa on sinulla, mutta tukenasi on koko Mediakasvatusseuran tiimi.

Miksi Mediakasvatusseura?

Tarjoamme sinulle aitiopaikan mediakasvatuskentällä sekä mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, jossa pääset paneutumaan medialukutaidon kehittämiseen. Pääset toimimaan yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden äärellä järjestössä, jossa uskalletaan kokeilla uusia lähestymistapoja. Tulet olemaan osa mukavaa työyhteisöä ja saat mahdollisuuden kehittää osaamistasi. Työ alkaa sopimuksen mukaan viimeistään elokuussa 2023. Toimistomme sijaitsee Helsingin Kruununhaassa, mutta työssä on etätyömahdollisuus ja vaatii jonkin verran matkustamista.

Lisätietoja tehtävästä antaa puhelimitse arki-aamupäivisin kello 9–10 Mediakasvatusseuran toiminnanjohtaja Christa Prusskij puh. 050 594 2275.

Haku on auki sunnuntaihin 14.5.2023 saakka, mutta käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana. Lähetä vapaamuotoinen hakemus, CV ja näytteitä osaamisestasi sähköpostitse osoitteeseen christa.prusskij@mediakasvatus.fi.