Tag Archive for: mediacoach

Digivoimaa-hankkeessa torjutaan nuorten syrjäytymistä digihyvinvointitaidoilla

Valtakunnallisessa Digivoimaa-hankkeessa ehkäistään 15–29-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä vahvistamalla heidän digihyvinvointitaitojaan. Toiminta kohdistuu erityisesti erityisopiskelijoihin, työpajatoimintaan osallistuviin nuoriin, NEET-nuoriin sekä maahanmuuttajataustaisiin nuoriin.

Hankkeen aikana kehitetään nuorten parissa toimivien ammattilaisten mediakasvatus- ja digihyvinvointiosaamista, vahvistetaan nuorten vertaisohjaajuutta digihyvinvointia lisäävänä toimintatapana sekä kehitetään yhdessä nuorten kanssa käytännössä toimivia digihyvinvointivalmennuksen toimintamalleja.

”Hankkeen tavoitteena on tukea nuorten omia kykyjä huolehtia tasapainoisesta media-arjesta ja lisätä sitä kautta heidän tulevaisuususkoaan. Vaikka nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen teemana ei olekaan uusi, tuo nuorten digitaalisen toimintaympäristön huomioiminen uudenlaisen näkökulman hyvinvointikeskusteluun. Tämä edellyttää uuden oppimista myös nuorten kanssa työskenteleviltä ammattilaisilta.” kertoo Mediakasvatusseuran hankesuunnittelija Laura Sillanpää.

Hankkeen tuloksena muotoillaan valtakunnallinen digihyvinvointivalmennusohjelma nuorisotyöhön. Mediakasvatusseura vastaa hankkeessa nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaisten osaamista kehittävän digihyvinvointikoulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, jonka lisäksi yhteishankkeessa osatoteuttajina ovat Mediakasvatusseura, Ammattiopisto Spesia sekä Etelä-Savon Liikunta ry.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuudesta.

Lisätietoja

Laura Sillanpää
Hankesuunnittelija
laura.sillanpaa@mediakasvatus.fi
+358 50 551 1088

Media Coach EDU – ilmoittautuminen on auki!

Ilmoittautuminen Mediakasvatusseuran Media Coach EDU -koulutuksiin keväälle 2019 on avattu. Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittauduthan pian!

Mediakasvatusseuran 2017–2018 kestäneessä Media Coach -hankkeessa laadittua koulutuskonseptia pilotoidaan opetusalalle kolmen moduulin verran nyt keväällä 2019 kolmella paikkakunnalla: Helsingissä, Rovaniemellä ja Seinäjoella. Pääosa koulutusmoduuleiden opiskelusta tapahtuu kuitenkin verkkotyöskentelynä.

Koulutukset pyrkivät tukemaan mm. OPS:in mukaista opetusta, ja tarjoamaan tukea erityisesti monilukutaidon huomioimiseen opetuksessa. Käytännön opetus- ja kasvatustyöhön liittyvien hyötyjen lisäksi Media Coach EDU -koulutuksiin osallistuvat pääsevät osaksi laajaa vertaistukiverkostoa, joka auttaa mediaan, teknologiaan ja mediailmiöihin liittyvissä kysymyksissä.

Opintomoduulien aiheet:

  • Monikasvoinen media – perusteet muuttuvassa medialabyrintissä suunnistamiseen (1op)
  • Älykästä mediankäyttöä – tulevaisuuden media- ja teknologiataidot (1 op)
  • Kohti digihyvinvointia – hyvinvoinnin vaaliminen median läpäisemässä arjessa (1 op)

Media Coach EDU -koulutus on erityinen siksi, että se tähtää lasten ja nuorten tarpeellisten ja tärkeiden media- ja teknologiataitojen parantamiseen vaikuttamalla näiden kanssa ammatikseen toimivien omiin media- ja teknologiataitoihin – kouluttamalla mm. opettajista ja nuorisotyöntekijöistä moniosaavia Media Coacheja eli “mediavalkkuja”. Lisäksi opiskelijat saavat jokaisesta koulutusmoduulista digitaalisen osaamismerkin.

Ilmoittautuminen:

Jos työskentelet Helsingin, Rovaniemen tai Seinäjoen seuduilla (tai voit osallistua yhteen lähiopetuspäivään jollain näistä paikkakunnista), tutustu Media Coach EDU -koulutuksiin ja ilmoittaudu mukaan tästä linkistä >>

Huomioithan, että paikkoja on rajoitettu määrä, ja ne voivat täyttyä nopeasti!

Lisätietoja:

Koulutussuunnittelija Markus Neuvonen

mediacoach.info

mediacoach@mediakasvatus.fi

Media Coach EDU on Mediakasvatusseuran täydennyskoulutushanke, jota rahoittaa Opetushallitus. Koulutukset järjestetään yhteistyössä Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Lapin Aluehallintovirastojen kanssa. Koulutushanke pohjautuu Mediakasvatusseuran Media Coach-kehityshankkeeseen, jota rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Yli vuoden kestäneesssä kehityshankkeessa monialainen asiantuntijatyöryhmä työsti laaja-alaista ja moniammatillista Media Coach -koulutuskonseptia osittain perustuen Belgian ja Hollannin menestyksellisiin malleihin mediakasvatusosaamisen parantamiseksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien parissa.