Tag Archive for: kulttuuriperintö

Tarinat peliin! Materiaaleja museo- ja pelialan yhteistyöhön

Mediakasvatusseura on ollut mukana museo- ja pelialoja yhdistävän Tarinat peliin-hankkeen ohjausryhmässä. Suomen museoliiton ja Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) yhteishanke toteutettiin 1.5.2017-30.4.2019.

Suomen museoissa on valtavat kokoelmat historiaan, luontoon ja taiteeseen liittyviä esineitä, kuvia ja taidetta. Näistä sisällöistä suuri osa kuitenkin jää yleisön saavuttamattomiin, koska museoilla ei ole tarpeeksi resursseja, osaamista ja välineitä kertoa digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntävillä tavoilla. Toisaalta pelinkehittäjät ja digitaalisten palveluiden kehittäjät eivät ole tietoisia kaikista museosisältöjen tarjoamista mahdollisuuksista.

Tarinat peliin -hankkeen taustalla on ollut ajatus edistää museoiden
kulttuuriperintösisältöjen käyttöä pelialalla: lisätä pelialan toimijoiden osaamista ja kiinnostusta kulttuuriperintöaineiston käyttöä kohtaan sekä tarjota museotoimijoille uutta tietoa ja osaamista liittyen museoympäristöjen pelillisiin mahdollisuuksiin.

Hankkeessa tuotetussa Tarinat peliin – matkalla museo- ja pelialojen yhteistyöhön -verkkojulkaisussa kuvataan hankkeen toimenpiteitä, tuloksia ja tärkeimpiä oppeja. Lisäksi se kokoaa yhteen hankkeen blogisarjan 10 blogikirjoitusta, jotka on julkaistu Suomen museoliiton P.S. -blogissa. Kirjoitukset käsittelevät pelejä, pelillisyyttä, museoalaa, pelialaa ja yhteistyötä eri näkökulmista. Julkaisun liitteenä on sopimusmalli tilanteesta, jossa pelissä on käytetty tekijänoikeuden suoja-ajan piiriin kuuluvaa taideteosta.

Lisäksi hankkeessa kehitettiin neljä pilottipeliä yhteistyössä museoiden ja KAMKin pelitiimin kanssa sekä tuotettiin Kulttuuriperinnöstä potkua peliin-koulutus kulttuuriperintöaineiston luovasta käytöstä ja hyödyntämistä pelialalla.

Kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit on koottu Museoliiton sivuille.