Tag Archive for: kriittinen medialukutaito

Someajan perustaidot haltuun Vastuu lukijalla -kurssilta

Ennen saattoi lukea lehdestä, miten maa makaa. Nyt meillä on somekohut ja valemedia, ja mediamaisemassa on aiempaa vaikeampi suunnistaa. Tarvitaan kartta, joka auttaa erottamaan uutisen valeuutisesta.

Kriittistä asennetta mediaan voi opiskella maaliskuussa Kansanvalistusseuran järjestämällä Vastuu lukijalla – kenen uutisiin voi luottaa? -kurssilla Helsingin työväenopistolla. Kolmesta yleisöluennosta ja työpajasta koostuva kokonaisuus sopii jokaiselle, joka haluaa ymmärtää, miten media toimii. Erityisen hyvin kurssi sopii sille, joka haluaa vaikuttaa oman kaupunginosansa hyvään henkeen ja edistää asukkaiden välistä vuorovaikutusta. Kurssi on maksuton, jotta osallistumisen kynnys on mahdollisimman matala.

Työpajoissa hyödynnetään Erätauko-menetelmää, joka on kehitetty Sitrassa kansalaiskeskusteluihin. Hedelmällisintä on saada samaan pöytään joukko ihmisiä mahdollisimman monenlaisista taustoista.

Yleisöluennot järjestetään torstaisin kello 17.30 ja työpajat kello 18.30–20 Helsingin työväenopistolla (Opistotalo, Helsinginkatu 26).

  • 7.3. Miten ymmärrämme maailmaa uutisten kautta? politiikan tutkija Johanna Vuorelma, Tampereen yliopiston tutkijakollegium
  • 14.3. Kenen ääni mediassa kuuluu? toimittaja, sovittelujournalismin asiantuntija Satu Vasantola, Helsingin Sanomat
  • 21.3. Missä kansalaisen ääni? viestinnän tutkija, toimittaja ja yrittäjä Taneli Heikka

Kurssi on maksuton.

Työpajoihin voi ilmoittautua verkossa 28.2. mennessä.

Lisätietoja:

Toimituspäällikkö Terhi Kouvo, Kansanvalistusseura

terhi.kouvo@kvs.fi

0400 396 437

Faktabaari EDU: Vaalit tulevat, oletko valmis?

Faktabaari EDU on laatinut uuden avoimen oppimateriaalin opettajien tueksi erityisesti vaalikampanjoiden seurantaan. Vaalit tulevat, oletko valmis -materiaalin tavoitteena on antaa sekä opettajille että oppilaille työkaluja kriittistä ajattelua ja osallistumista edistävään mediaseurantaan. Materiaalissa faktantarkistusta esitellään myös monialaisena oppimiskokonaisuutena ja materiaali sisältää myös käytännöllisiä tuntiaktiviteetteja.

Materiaalin on tuottanut Markus Neuvonen, joka toteuttaa Mediakasvatusseurassa uutta Media Coach EDU-koulutushanketta. Materiaalissa on hyödynnetty muun muassa KAVIn ja Mediakasvatuskeskus Metkan tuottamia mediakasvatusmateriaaleja.

Faktabaari aloitti Suomessa faktantarkistuksen 2014 EU-vaalien yhteydessä. Nyt ilmestynyt materiaali pohjautuu pilottihankkeeseen, jossa Faktabaarin asiantuntijat muokkasivat yhdessä Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun opettajien kanssa avoimuuteen perustuvan faktantarkistusmetodin koulukäyttöön soveltuvaksi vuoden 2017 kunnallisvaalien yhteydessä.

Lisätietoja:

Faktabaarin tiedote faktantarkistusmetodin kehittämisestä kouluihin

Tag Archive for: kriittinen medialukutaito