Artikkelit

Koulutuksia kulttuurisensitiivisestä mediakasvatuksesta

Kiinnostaako kulttuurisensitiivinen mediakasvatus ja antirasistinen työote? Kaipaatko mediakasvatusta hyödyntäviä käytännön työpajamenetelmiä nuorten kanssa tehtävään työhön?

Mediakasvatusseura ja Pakolaisnuorten tuki ry järjestävät syksyllä 2021 etäkoulutuksia kulttuurisensitiivisestä mediakasvatuksesta nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Koulutukset pohjautuvat syyskuussa julkaistulle Muiden mediasta meidän mediaksi -oppaalle.

Koulutussarjan viimeinen osio Totta vai tarua? Mediakriittisyys somessa kulttuurisensitiivisestä näkökulmasta järjestetään tiistaina 30.11. klo 10–12 Zoom-alustalla.

Koulutus tarjoaa eväitä tunnistaa sosiaalisen median huhupuheita ja valheita. Informaatiotulvan keskellä on tärkeä osata navigoida ja tunnistaa luotettavia lähteitä. Koulutuksessa tutustutaan kulttuurisensitiivisiin menetelmiin, joiden avulla aihetta voi käsitellä nuorten kanssa.

Ilmoittaudu Totta vai tarua? koulutukseen ma 29.11. klo 12 mennessä tällä lomakkeella.

Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa.

Menneet koulutukset:

Median kuvat – Representaatio ja roolit mediassa 5.10.

Median kuvat -koulutuksessa keskitytään representaatioon ja mediassa esitettäviin rooleihin. Miten median tarjoamat roolit vaikuttavat meidän kaikkien ajatteluun ja miksi mediarooleja on syytä haastaa tietoisesti? Koulutuksessa käsitellään todellisia esimerkkejä mediasta sekä pureudutaan käytännön työpajamenetelmiin. Koulutuksen tavoitteena on representaation eli median kuvaston merkityksen ymmärtäminen sekä käytännön työvälineiden antaminen aiheen käsittelyyn nuorten kanssa.

Vastapuhetta vihapuheelle – Kulttuurisensitiivinen ja antirasistinen työote 2.11.

Vastapuhetta vihapuheelle -koulutus antaa konkreettisia keinoja kulttuurisensitiivisen mediakasvatustyöpajan järjestämiseen. Koulutuksessa avataan vastapuheen periaatteita ja merkitystä osana antirasistista työotetta. Sen lisäksi katsotaan ja analysoidaan nuorten tuottamaa vastapuhetta ja tutustutaan käytännön menetelmiin.

Koulutukset ovat osa Mediakasvatusseuran ja Pakolaisnuorten tuki ry:n yhteistä ja STEA:n rahoittamaa Muiden mediasta meidän mediaksi -hanketta.

Ilmoittaudu viimeiseen Digivoimaa-koulutukseen

Syksyllä 2020 on toistaiseksi viimeinen mahdollisuus osallistua aikataulutettuun ja ohjattuun nuoriso- ja ohjausalan Digivoimaa-koulutukseen. Tervetuloa mukaan päivittämään tietojasi nuorten digitaalisesta arjesta sekä oppimaan tasapainoisen median käytön edistämistä!

10.8.–8.11.2020 järjestettävään maksuttomaan koulutukseen voi ilmoittautua osoitteessa mediakasvatus.fi/digivoimaa. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 31.5. asti tai niin kauan, kuin paikkoja on vapaana.

Saat koulutuksesta paljon uutta tietoa ja konkreettisia välineitä mediakasvatukseen ja nuorten digihyvinvoinnin vahvistamiseen.  Saat myös mahdollisuuksia moniammatilliselle yhteistyölle ja osaamisen jakamiselle. Samalla vahvistuvat myös omat digitaitosi.

Koulutus koostuu kolmesta 1 opintopisteen verkkokurssista (yht. 3 op), joiden aikana tutustutaan materiaaleihin ja tehdään tehtäviä itsenäisesti ja toisten kanssa vuorovaikuttaen. Jokaisen verkkokurssin aikana osallistutaan myös webinaariin ja työpajaan. Syksyllä 2020 työpajoja järjestetään Joensuussa, Turussa sekä verkossa osana valtakunnallista verkkototeutusta.

Osallistujien palautetta Digivoimaa-koulutuksesta:

“Olen tämän koulutuksen aikana oppinut enemmän kuin monien, monien muiden aikana yhteensä.” (kevät 2020)

“On ollut tosi antoisaa perehtyä mediakasvatukseen. Tämä on ollut erilaista kuin aiemmat digiopintoni ja olen siksikin liekeissä. Kaikki opittu tukee toistaan.” (syksy 2019)

Koulutus on osa valtakunnallista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamaa (ESR) hanketta Digivoimaa – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta. Hanke ehkäisee 15–29-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä vahvistamalla heidän digihyvinvointitaitojaan. Hankkeen päätteeksi loppuvuodesta 2020 julkaistaan vapaasti ja itsenäisesti opiskeltava Digivoimaa-verkkokurssi.