Tag Archive for: koulutus

Koulutusta opettajille tulevaisuuden mediataidoista

Tutkimusmatka mediataitoihin – tämän päivän mediailmiöistä huomisen mediataitoja -hanke tarjoaa opettajille mahdollisuuden visoida yhdessä asiantuntijoiden kanssa mediakasvatuksen tulevaisuutta sekä perehtyä aikamme ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisiin mediailmöihin ja -taitoihin.

Syksyllä 2021 alkaneessa hankkeessa tuotetaan pääosin verkossa toteutettava maksuton täydennyskoulutus, joka järjestetään kevään ja kesän 2022 aikana kolme kertaa. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa yläkoulun ja toisen asteen opettajien valmiuksia tukea nuorten vastuullisten, kestävää kehitystä ja yhdenvertaisuutta edistävien mediataitojen sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.

Koulutuksen ensimmäinen koulutustoteus on 3.2.–1.4.2022. Ilmoittautuminen koulutukseen on jo auki. Paikkoja on rajallinen määrä, joten mukaan mahtuvat vain ripeimmät. Tutustu koulutuksen esittelysivulla tarkemmin koulutuksen sisältöihin.

Hankkeessa tuotetaan koulutuksen pohjalta myös itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi sekä käytännönläheisiä mediakasvatusmateriaaleja. Hanketta rahoittaa Opetushallitus (Opetustoimen- ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2021).

Syksyn 2021 mediakasvatustapahtumia

Koulutuksia kulttuurisensitiivisestä mediakasvatuksesta

Kiinnostaako kulttuurisensitiivinen mediakasvatus ja antirasistinen työote? Kaipaatko mediakasvatusta hyödyntäviä käytännön työpajamenetelmiä nuorten kanssa tehtävään työhön?

Mediakasvatusseura ja Pakolaisnuorten tuki ry järjestävät syksyllä 2021 etäkoulutuksia kulttuurisensitiivisestä mediakasvatuksesta nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Koulutukset pohjautuvat syyskuussa julkaistulle Muiden mediasta meidän mediaksi -oppaalle.

Koulutussarjan viimeinen osio Totta vai tarua? Mediakriittisyys somessa kulttuurisensitiivisestä näkökulmasta järjestetään tiistaina 30.11. klo 10–12 Zoom-alustalla.

Koulutus tarjoaa eväitä tunnistaa sosiaalisen median huhupuheita ja valheita. Informaatiotulvan keskellä on tärkeä osata navigoida ja tunnistaa luotettavia lähteitä. Koulutuksessa tutustutaan kulttuurisensitiivisiin menetelmiin, joiden avulla aihetta voi käsitellä nuorten kanssa.

Ilmoittaudu Totta vai tarua? koulutukseen ma 29.11. klo 12 mennessä tällä lomakkeella.

Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa.

Menneet koulutukset:

Median kuvat – Representaatio ja roolit mediassa 5.10.

Median kuvat -koulutuksessa keskitytään representaatioon ja mediassa esitettäviin rooleihin. Miten median tarjoamat roolit vaikuttavat meidän kaikkien ajatteluun ja miksi mediarooleja on syytä haastaa tietoisesti? Koulutuksessa käsitellään todellisia esimerkkejä mediasta sekä pureudutaan käytännön työpajamenetelmiin. Koulutuksen tavoitteena on representaation eli median kuvaston merkityksen ymmärtäminen sekä käytännön työvälineiden antaminen aiheen käsittelyyn nuorten kanssa.

Vastapuhetta vihapuheelle – Kulttuurisensitiivinen ja antirasistinen työote 2.11.

Vastapuhetta vihapuheelle -koulutus antaa konkreettisia keinoja kulttuurisensitiivisen mediakasvatustyöpajan järjestämiseen. Koulutuksessa avataan vastapuheen periaatteita ja merkitystä osana antirasistista työotetta. Sen lisäksi katsotaan ja analysoidaan nuorten tuottamaa vastapuhetta ja tutustutaan käytännön menetelmiin.

Koulutukset ovat osa Mediakasvatusseuran ja Pakolaisnuorten tuki ry:n yhteistä ja STEA:n rahoittamaa Muiden mediasta meidän mediaksi -hanketta.