Tag Archive for: KAVI

Eurooppalainen medialukutaidon viikko – ilmoita mukaan tapahtumasi!

18. – 22. maaliskuuta 2019 Brysselissä ja EU:n jäsenvaltioissa järjestetään European Media Literacy Week, johon kuuluu erilaisia tapahtumia medialukutaidon alalta. European Media Literacy Week on Euroopan komission uusi aloite, jolla korostetaan medialukutaidon yhteiskunnallista merkitystä ja edistetään medialukutaitoa koskevia aloitteita ja hankkeita kaikkialla EU:ssa. Eurooppalainen medialukutaitoviikko on saanut innoituksensa mm. suomalaisesta Mediataitoviikosta.

Tututstu tapahtumiin ja ilmoita mukaan oma aktiviteettisi

Komissio on laatinut vuorovaikutteisen kartan medialukutaitotapahtumille, jotka järjestetään teemaviikolla tai muulloin kuluvan vuoden aikana. Kartta tullaan näyttämään oleellisilla Euroopan komission verkkosivuilla. Kartalla näytettävien tapahtumien rekisteröinti tapahtuu komission Futurium-alustan kautta, jonne on luotu erityinen eurooppalaisten medialukutaitotapahtumien ryhmä. Ryhmään luodut tapahtumat näkyvät Euroopan medialukutaitoviikon interaktiivisella kartalla.

Ohje tapahtumien ilmoittamiseksi eurooppalaisen medialukutaitoviikon kartalle.

Suomessa järjestettävät tapahtumat käy läpi ja hyväksyy Kansallinen audiovisuaalinen instituutti sen jälkeen kun tapahtuma on luotu ryhmään ja lähetetty käsiteltäväksi. Sen jälkeen ne lisätään automaattisesti kartalle.

European Media Literacy Week -tapahtuman virallinen sivusto löytyy osoitteesta: www.medialiteracyweek.eu. Sivustoa päivitetään, kun viikon valmistelut etenevät.

Lisätietoja:

Tommi Tossavainen, suunnittelija
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö
tommi.tossavainen@kavi.fi
Puh: 0295 338 010 / 045 310 1412

Mediataitoviikkoa vietetään 4.-10.2.2019

Vuoden 2019 Mediataitoviikko järjestetään 4.-10.2.2019. Mediataitoviikko on mediakasvatuksen teemaviikko, jonka tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen.

Viikon aikana kouluissa, kirjastoissa, päiväkodeissa, nuorisotaloissa, kerhoissa ja harrasteryhmissä käsitellään erilaisiin median ilmiöihin liittyviä aiheita ja kysymyksiä yhdessä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI, ja sitä on mukana järjestämässä useita kumppaniorganisaatioita.

Mediakasvatusseura julkaisee Mediataitoviikolla yläkouluikäisille suunnatun, kuuden oppitunnin mittaisen tuntisuunnitelmakokonaisuuden kriittisen medialukutaidon ja mediavaikuttamisen opetukseen. Miten meihin vaikutetaan? -materiaalin harjoitusten avulla opitaan tunnistamaan ja analysoimaan mediavaikuttamisen muotoja, tekniikoita ja ajankohtaisia ilmiöitä, kuten tubettamista ja vaikuttajamarkkinointia sekä vihapuhetta ja populismia.

Tutustu muihin vuoden 2019 Mediataitoviikon tapahtumiin, kampanjoihin ja materiaaleihin Mediataitokoulun sivustolla.

Tag Archive for: KAVI